Očkovanie proti nákaze COVID-19: Poslanci žiadajú únijnú i globálnu solidaritu 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Poslanci žiadajú pokračovanie úsilia EÚ zameraného na boj proti pandémii a okamžité opatrenia na zvýšenie výroby vakcín ©EÚ 2021-EP  

EÚ musí pokračovať v spoločnom boji proti pandémii ochorenia COVID-19 a prijať urýchlené opatrenia na zvýšenie výroby vakcín s cieľom naplniť očakávania občanov.

Poslanci v stredu počas plenárnej rozpravy s portugalskou štátnou tajomníčkou pre európske záležitosti - zastupujúcou Radu (ministrov) EÚ - a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen diskutovali o najnovšom vývoji v súvislosti so stratégiou EÚ v oblasti vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Mnoho poslancov zdôraznilo, že EÚ prijala v kľúčových otázkach správne rozhodnutia, a to najmä v súvislosti so spoločným prístupom k očkovaniu. Ocenili tiež dôraz na bezpečnosť vakcín a zodpovednosť za očkovacie látky, ktoré podľa nich chránia práva občanov.

Ursula von der Leyen obhajovala rozhodnutie EÚ objednať vakcíny spoločne, ako aj odmietnutie skratiek v oblasti bezpečnosti či účinnosti vakcín, a zasadila sa za globálnu solidaritu pri očkovaní. Únia sa musí poučiť z doterajších chýb, zdôraznila šéfka exekutívy EÚ upozorňujúc, že „v boji proti vírusu stále nie sme tam, kde chceme byť.‟

Riešenia súčasnej krízy musia byť podľa poslancov založené na duchu solidarity, a to medzi členskými štátmi EÚ, ako aj v rámci celého sveta. Únia má globálnu zodpovednosť a musí zaistiť spravodlivé prerozdelenie vakcín na celosvetovej úrovni, dodali zákonodarcovia a pripomenuli, že „kým nie sú v bezpečí všetci, nie je v bezpečí nikto‟.

Poslanci priznali, že Únia podcenila výzvy spojené s hromadnou výrobou očkovacích látok. Prijatie konkrétnych opatrení na zvýšenie produkcie vakcín musí mať podľa nich momentálne najvyššiu prioritu. Rečníci tiež vyzvali Komisiu, aby vymáhala plnenie zmlúv s farmaceutickými spoločnosťami a podporovala očkovacie úsilie v členských štátoch.

EÚ musí byť podľa poslancov verná pravde, aby získala dôveru občanov v očkovanie a vysporiadala sa so šíriacimi sa dezinformáciami. Časť zákonodarcov preto opätovne vyzvala na väčšiu transparentnosť v oblasti zmlúv s farmaceutickými spoločnosťami a poskytovanie komplexných a jasných informácií týkajúcich sa priebehu očkovania v jednotlivých členských štátoch.

Niektorí poslanci tiež požadovali väčší parlamentný dohľad nad implementáciou očkovacej stratégie EÚ. Svoju požiadavku zdôvodnili rozsiahlymi investíciami verejných prostriedkov do očkovania v EÚ.

Videozáznam celej rozpravy je k dispozícii tu. Vyhlásenia jednotlivých rečníkov si môžete pozrieť zo záznamu po kliknutí na ich mená:Súvislosti

Členovia Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) diskutovali dňa 12. januára so zástupcami Európskej komisie o najnovšom vývoji v oblasti vakcín a o stave očkovania proti ochoreniu COVID-19. Následná plenárna rozprava zo dňa 19. januára sa zamerala na globálnu stratégiu EÚ pre očkovanie proti novému koronavírusu. Poslanci počas rozpravy vyjadrili plnú podporu spoločnému postupu EÚ v boji proti pandémii a vyzvali na úplnú transparentnosť v oblasti zmlúv o dodaní vakcín i samotného očkovania. Komisia v ten istý deň zverejnila aktualizovaný akčný plán zameraný na zintenzívnenie boja proti pandémii COVID-19.


Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou