EU4Health: nový zdravotný program EÚ dostal od Parlamentu zelenú 

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • pätina rozpočtu programu vo výške 5,1 miliardy eur vyčlenená na prevenciu chorôb a podporu zdravia 
  • lepšia pripravenosť EÚ na závažné cezhraničné hrozby v oblasti verejného zdravia 
  • väčšia dostupnosť cenovo prijateľnejších liekov a zdravotníckych pomôcok 
Program EU4Health vytvorí rezervu zdravotníckych potrieb vrátane nevyhnutných liekov, vakcín a zdravotníckych pomôcok. ©AFP/ChristopheSIMON  

EP v utorok schválil program EU4Health so sedemročným rozpočtom 5,1 mld. eur, ktorý by mal systémom zdravotnej starostlivosti v EÚ pomôcť pripraviť sa na budúce zdravotné hrozby a pandémie.

Plénum odobrilo predbežnú dohodu poslancov s členskými štátmi, ktorá upravuje fungovanie nového programu, pomerom hlasov 631 (za): 32 (proti): 34 (zdržalo sa hlasovania).

Program EU4Health by sa mal zamerať na oblasti, v ktorých dokáže EÚ priniesť jasnú pridanú hodnotu, a tým doplniť opatrenia členských štátov. Medzi jeho hlavné ciele patrí posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti tým, že podporí členské krajiny pri vzájomnej koordinácii a výmene informácií, ako aj zlepšenie dostupnosti cenovo prijateľnejších liekov a zdravotníckych pomôcok.

Účinnejší boj proti cezhraničným hrozbám v oblasti verejného zdravia

Cieľom programu EU4Health je zlepšiť pripravenosť EÚ na závažné cezhraničné hrozby v oblasti zdravia a posilniť systémy zdravotnej starostlivosti v členských štátoch. Európska únia by vďaka tomu mala byť schopná nielen čeliť budúcim epidémiám, ale mala by si tiež vedieť lepšie poradiť s dlhodobými problémami, ako je starnutie obyvateľstva či nerovnosti v oblasti zdravia.

Program bude podporovať opatrenia súvisiace s elektronickým zdravotníctvom a vytvorenie európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia. Presadzovať bude aj prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti vrátane prístupu k starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie, zlepšenie duševného zdravia a zrýchlenie boja proti rakovine.

Poslanci počas utorkovej plenárnej rozpravy poukázali na kľúčovú úlohu nového programu v boji proti nerovnostiam v oblasti zdravia, a to medzi členskými štátmi, ale aj sociálnymi skupinami. Rečníci privítali vytvorenie zásob nevyhnutných zdravotníckych potrieb a vybavenia na úrovni EÚ, ktoré doplnia existujúce kapacity programu RescEU, a rezervy zdravotníckeho a podporného personálu pre prípad zdravotnej krízy. Videozáznam rozpravy je k dispozícii tu.

Ďalší postup

Po Európskom parlamente musí nariadenie schváliť aj Rada (ministrov) EÚ. Do platnosti vstúpi deň po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Nariadenie sa bude uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2021.

Súvislosti

Európska komisia v máji 2020 v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 navrhla vytvorenie nového samostatného programu v oblasti zdravia EU4Health na obdobie 2021 – 2027. Nový program by mal posilniť pripravenosť EÚ na závažné cezhraničné hrozby v oblasti zdravia, ako aj pripravenosť systémov zdravotnej starostlivosti v členských štátoch na prípadné budúce krízy. Parlamentom schválené pravidlá fungovania nového programu sú výsledkom kompromisnej dohody poslancov so zástupcami členských štátov zo 14. decembra 2020.


Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Nariadenie