Európske podujatie mládeže 2021: Účastníci navrhli zmeny budúceho fungovania EÚ  

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • mladí ľudia z celej Európy diskutovali v Štrasburgu o budúcej podobe EÚ  
  • konkrétnymi návrhmi sa bude zaoberať Konferencia o budúcnosti Európy  
  • podujatie v kocke: 10.000 mladých ľudí, 2.000 nápadov, 160 aktivít  
10.000 mladých ľudí sa začiatkom októbra osobne alebo na diaľku zúčastnilo na Európskom podujatí mládeže EYE2021 ©EÚ 2021 - EP  

Desaťtisíc účastníkov Európskeho podujatia mládeže predstavilo cez víkend svoje nápady v oblasti recyklácie, viacjazyčnosti, právneho štátu či federálnejšieho usporiadania Európy.

Tohtoročné Európske podujatie mládeže (EYE2021) prebehlo v dňoch 8. - 9. októbra. Päťtisíc mladých ľudí sa ho zúčastnilo osobne v Štrasburgu, ďalších päťtisíc sa pripojilo prostredníctvom internetu, aby prediskutovali viac ako dvetisíc nápadov týkajúcich sa budúcnosti Európskej únie.

Podrobnejšie informácie o tohtoročnom Európskom podujatí mládeže EYE2021 sú k dispozícii tu.

Nápady európskej mládeže na Konferencii o budúcnosti EÚ

Konzultácie medzi mladými ľuďmi v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy začali už v máji 2021. V spolupráci s celoeurópskymi mládežníckymi organizáciami tak bolo prostredníctvom platformy youthideas.eu zozbieraných viac ako dvetisíc nápadov týkajúcich sa budúcnosti Únie.

Účastníci podujatia EYE2021 prišli s konkrétnymi nápadmi zameranými napríklad na uľahčenie recyklácie v celej EÚ, zefektívnenie postupu podľa článku 7 Zmluvy o EÚ, ktorého cieľom je ochrana hodnôt Únie, či zreformovanie jazykového vzdelávania na školách s cieľom podporiť mnohojazyčnosť. Ako odpoveď na významné výzvy, medzi ktoré účastníci podujatia zaradili zmenu klímy, pandémiu ochorenia COVID-19 či medzinárodnú bezpečnosť, sa tiež objavili návrhy na federálnejšie usporiadanie Európy či na dôslednejšie vyvodzovanie zodpovednosti voči podnikom, ktorých činnosť prispieva k zmene klímy.

Dvaja účastníci Európskeho podujatia mládeže predstavia dvadsať najpopulárnejších nápadov EYE2021 na najbližšom plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy, ktoré je naplánované na 22. - 23. októbra v Štrasburgu.