Poslanci: Poľskému ústavnému súdu chýba legitimita, nezávislosť a kvalifikovanosť 

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • poľský Ústavný tribunál predstavuje „nástroj legalizácie nezákonnej činnosti orgánov‟  
  • neposkytovanie prostriedkov EÚ vládam, ktoré flagrantne, zámerne a systematicky porušujú hodnoty Únie  
  • ochrana obyvateľov Poľska, ktorí podľa prieskumov zostávajú prevažne proeurópski  
Proti rozhodnutiu Ústavného tribunálu protestovali v Poľsku desaťtisíce pokojných demonštrantov. © Wojtek RADWANSKI / AFP  

Európsky parlament vo štvrtok odsúdil snahy spochybniť nadradenosť práva EÚ v Poľsku a vyzval Radu a Komisiu, aby bezodkladne prijali opatrenia na ochranu poľských občanov i Únie.

Ústavný tribunál v Poľsku nie je právoplatný, nezávislý, ale ani kvalifikovaný na to, aby vykladal Poľskú ústavu, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré pomerom hlasov 502 (za): 153 (proti): 16 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament. Prijatý text nadväzuje na utorkovú búrlivú rozpravu poslancov s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen.

Poslanci prostredníctvom uznesenia vyjadrili hlboké poľutovanie nad rozhodnutím poľského tzv. ústavného súdu zo 7. októbra 2021 a označili ho za útok na európske spoločenstvo hodnôt a zákonov ako celku. Poľský Ústavný tribunál sa podľa nich zmenil na nástroj legalizácie nezákonnej činnosti orgánov v krajine.

Parlament vyjadril uznanie desiatkam tisícov poľských občanov, ktorí vyšli do ulíc a hromadne pokojne protestovali proti rozhodnutiu tribunálu, a podporil ich túžbu po silnom demokratickom Poľsku v centre európskeho projektu. Poslanci tiež opätovne vyjadrili plnú podporu poľským sudcom, ktorí naďalej uplatňujú nadradenosť práva EÚ a postupujú prípady Súdnemu dvoru EÚ, a to aj napriek tomu, že tým ohrozujú vlastnú kariéru.

Uznesenie zdôrazňuje, že podľa poľskej ústavy sú zmluvy EÚ priamo aplikovateľnou súčasťou vnútroštátneho právneho poriadku, pričom v prípade kolízie práva sú poľskému právu nadradené. Poslanci v tejto súvislosti obvinili poľského premiéra, že naďalej zneužíva súdnictvo ako nástroj na dosiahnutie svojho politického programu. Pripomenuli tiež, že Poľská republika sa dobrovoľne zaviazala, že bude viazaná ustanoveniami zakladajúcich zmlúv a judikatúrou Súdneho dvora EÚ.

Opatrenia na obnovu právneho štátu bez negatívneho vplyvu na občanov

Parlament požaduje, aby sa peniaze daňových poplatníkov EÚ neposkytovali vládam, ktoré očividne, zámerne a systematicky porušujú hodnoty EÚ. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali Radu a Komisiu, aby okamžite konali.

Zákonodarcovia okrem iného požadujú:

  • spustenie konaní o porušení povinnosti a požiadanie Súdneho dvora EÚ o uloženie predbežných opatrení;
  • aktiváciu postup na základe nariadenia podmieňujúceho prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu;
  • pozastavenie procesu schvaľovania návrhu plánu podpory obnovy a odolnosti Poľska;
  • vyhlásenie podľa článku 7 Zmluvy o EÚ, že v Poľsku existuje zjavné riziko vážneho porušenia zásad právneho štátu;
  • prerušenie alebo pozastavenie platieb vzhľadom na riziko závažných nedostatkov systémov kontroly v Poľsku;
  • diskusiu hláv štátov a vlád a prijatie čo najdôraznejšieho spoločného vyhlásenia o kríze právneho štátu v Poľsku počas samitu Európskej rady v dňoch 21. - 22. októbra.


Poslanci zdôrazňujú, že tieto opatrenia nemajú v žiadnom prípade trestať poľských občanov. Ich cieľom je obnova právneho štátu v Poľsku vzhľadom na jeho pokračujúce oslabovanie, vysvetľuje uznesenie. Parlament v tejto súvislosti vyzval Komisiu, aby našla spôsob, ako dostať finančné prostriedky EÚ priamo ku konečným príjemcom v Poľsku.

Súvislosti

Uznesenie pripomína, že podľa viacerých prieskumov verejnej mienky uskutočnených v Poľsku v septembri a októbri 2021 sa za odchod krajiny z Európskej únie vyslovilo iba 5% respondentov. Až 90% opýtaných hodnotilo členstvo Poľska v EÚ kladne a podľa 95% respondentov mala podpora zo strany EÚ pozitívny vplyv na rozvoj ich obce či regiónu, dodáva schválený text.


Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie