Davidovi Sassolimu vzdajú poslanci hold počas januárového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu 

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Parlament si uctí pamiatku svojho zosnulého predsedu Sassoliho v pondelok 17. januára 2022 v Štrasburgu.  

Európsky parlament si uctí pamiatku svojho zosnulého predsedu Davida Sassoliho v pondelok 17. januára v Štrasburgu.

Predseda EP David Sassoli skonal v skorých ranných hodinách v utorok 11. januára v talianskom meste Aviano, kde bol hospitalizovaný od 26. decembra.

David Sassoli bol poslancom Európskeho parlamentu od roku 2009. Za predsedu EP bol zvolený v júli 2019 na funkčné obdobie dva a pol roka.

Predseda Sassoli zaviedol po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 mimoriadne opatrenia, ktoré Európskemu parlamentu umožnili vykonávať jeho úlohy a právomoci na základe zmlúv EÚ aj v tomto období. Zohral tiež významnú úlohu v úsilí o presadenie ambiciózneho dlhodobého rozpočtu EÚ a účinného mechanizmu na podporu obnovy Únie po pandémii.

Parlament pod vedením Davida Sassoliho preukazoval solidaritu s ľuďmi, ktorých zasiahla kríza spojená s pandémiou. V mestách, kde má Európsky parlament svoje pracoviská, poskytoval napríklad stravu charitatívnym organizáciám či prístrešie priamo v priestoroch EP ženám, ktoré sa stali obeťami násilia.

Zosnulý predseda EP tiež v snahe poučiť sa z pandémie spustil za účasti poslancov rozsiahly proces reflexie, cieľom ktorého bolo prehodnotiť spôsob fungovania EP a posilniť parlamentnú demokraciu na úrovni EÚ.

David Sassoli ako presvedčený Európan vo svojom decembrovom prejave na pôde Európskej rady zdôraznil: „To, čo Európa potrebuje, a potrebuje to najviac zo všetkého, je nový projekt nádeje. Domnievam sa, že tento projekt môžeme vybudovať na troch silných pilieroch: Európe, ktorá inovuje; Európe, ktorá chráni; a Európe, ktorá inšpiruje.“

Spomienka na zosnulého predsedu EP

Európsky parlament vzdá hold pamiatke svojho zosnulého predsedu v pondelok 17. januára počas zahájenia plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Na spomienkovej ceremónii sa zúčastní aj bývalý poslanec EP a niekdajší taliansky premiér Enrico Letta.

Telo predsedu EP Davida Sassoliho bude vystavené vo štvrtok 13. januára od 10.00 do 18.00 hod. v Sala della Protomoteca v rímskom Campidogliu. Pohreb je naplánovaný na piatok 14. januára o 12.00 hod. v bazilike Santa Maria degli Angeli.

Voľba nového predsedu EP

Na základe Rokovacieho poriadku EP (čl. 20) bude vedením Európskeho parlamentu poverená až do voľby nového predsedu prvá podpredsedníčka EP. Voľba nového predsedu EP, ktorý povedie inštitúciu až do európskych volieb naplánovaných na rok 2024, sa uskutoční v súlade s pôvodným plánom pred nečakaným úmrtím predsedu Sassoliho, teda v utorok 18. januára počas plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu. Následne si poslanci zvolia podpredsedov a kvestorov EP.