Realizácia návrhov Konferencie o budúcnosti Európy si vyžaduje zmenu zmlúv EÚ  

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • ocenenie ambiciózneho a konštruktívneho výsledku plenárneho zasadnutia Konferencie  
  • príprava špecifických návrhov na pôde EP zameraných na revíziu zakladajúcich zmlúv EÚ 
  • väčšia integrácia v oblastiach ako energetika, obrana, inštitúcie EÚ, inkluzívny a odolný rast  
  • právo legislatívnej iniciatívy pre EP a ukončenie jednomyseľného hlasovania v Rade  
  • pripravenosť poslancov prispieť k naplneniu očakávaní občanov  

Parlament vyjadril v stredu podporu ambicióznym občianskym návrhom vypracovaným plénom Konferencie o budúcnosti Európy, ktoré predpokladajú zásadnú reformu Európskej únie.

Stalo sa tak prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré nadviazalo na závery Konferencie o budúcnosti Európy.

Parlament privítal ambiciózne a konštruktívne návrhy Konferencie o budúcnosti Európy a potvrdil, že si vyžadujú zmeny v zmluvách EÚ. Tie by podľa poslancov mali viesť k Únii, ktorá bude mať jednoduchšiu štruktúru a bude transparentnejšia, zodpovednejšia a demokratickejšia. Parlament preto vyzval svoj Výbor pre ústavné veci, aby pripravil návrhy na revíziu zmlúv EÚ, ku ktorej by sa dospelo prostredníctvom konventu v súlade s článkom 48 Zmluvy o EÚ.

Súčasťou reformy EÚ by mal byť posun k modelu udržateľného, inkluzívneho a odolného rastu s osobitným dôrazom na malé a stredné podniky, uviedli poslanci vyzývajúc v tejto súvislosti na dôsledné uplatňovanie Európskeho piliera sociálnych práv. Zdôraznili tiež, že Únia by mala zohrávať vedúcu úlohu pri globálnom riešení zmeny klímy, pri ochrane biodiverzity a podpore udržateľnosti.

Hlbšiu politickú integráciu a skutočnú demokraciu možno podľa poslancov dosiahnuť právom legislatívnej iniciatívy pre Európsky parlament. Zákonodarcovia sa tiež zasadili za zrušenie jednomyseľného hlasovania v Rade.

Bezprecedentný príklad participatívnej demokracie

Väčšina poslancov počas utorňajšej rozpravy poukázala na to, že očakávania, priority a obavy občanov zazneli počas Konferencie, ktorá bola bezprecedentným príkladom participatívnej demokracie, jasne a jednoznačne. Výsledok Konferencie je preto nutné rešpektovať. zdôraznili.

Mnohí rečníci sa zasadili za intenzívnejšie zapájanie občanov do rozhodovacích procesov a posilnenie demokratického zastúpenia na úrovni EÚ. Ďalší poslanci poukázali na konkrétne oblasti, ktorých by sa mali na základe občanmi pripravených návrhov týkať väčšie zmeny. Okrem iného ide o reformu volieb do EP tak, aby sa stali skutočne európskymi voľbami, ako aj nové právomoci EÚ v oblastiach ako zdravotníctvo, energetika, migrácia a obrana. Niektorí rečníci však priebeh Konferencie kritizovali a vyhlásili, že návrhy neodrážajú verejnú mienku.

Ďalší postup

Traja spolupredsedovia Výkonnej rady predložia v pondelok 9. mája - teda na Deň Európy - predsedom inštitúcií EÚ záverečnú správu Konferencie. Stane sa tak počas slávnostnej ceremónie v Štrasburgu, ktorou sa Konferencia o budúcnosti Európy zavŕši.

Súvislosti

Plénum Konferencie o budúcnosti Európy prijalo dňa 30. apríla 49 návrhov, ktorých súčasťou bolo viac ako 300 opatrení v rámci deviatich tematických oblastí. Tieto návrhy vychádzali zo 178 odporúčaní vnútroštátnych panelových diskusií a podujatí a európskych občianskych panelov, ako aj zo 43.734 príspevkov k 16.274 nápadom, ktoré boli zaznamenané na viacjazyčnej digitálnej platforme.


Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie