Prieskum verejnej mienky v EÚ: Rastúca podpora Únie v čase prebiehajúcej vojny na Ukrajine 

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Ruská vojna proti Ukrajine zvýšila podporu verejnosti pre Európsku úniu. Vyplýva to z jarného prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, ktorého výsledky zverejnil v stredu Európsky parlament.

Takmer dve tretiny opýtaných v EÚ (65%) a 41% respondentov na Slovensku si myslí, že členstvo ich krajiny v Únii je dobrá vec. Na celoúnijnej úrovni ide o najlepší výsledok od roku 2007, keď podporovalo členstvo svojej krajiny v EÚ 58% občanov Únie. Členstvo v EÚ vníma ako dobrú vec relatívna väčšina občanov vo všetkých krajinách EÚ s výnimkou Grécka a Slovenska, kde väčšia skupina obyvateľov (50% v SR) nepovažuje členstvo v Únii ani za dobrú, ani za zlú vec. V porovnaní s výsledkami ostatného prieskumu Parlemeter z konca roka 2021 sa podpora členstvu v EÚ výrazne zvýšila vo väčšine jej členských štátov: v Litve o 20 percentuálnych bodov, na Malte o 12 percentuálnych bodov a v Estónsku o deväť percentuálnych bodov - na Slovensku vzrástla o dva percentuálne body.

Celkovo pozitívny dojem z EÚ má v súčasnosti 52% respondentov z celej Únie a 33% respondentov zo Slovenska, negatívny dojem má 12% Európanov a 18% obyvateľov SR. V celej EÚ - ale aj na Slovensku - ide o nárast počtu opýtaných, ktorí vnímajú EÚ pozitívne, o tri percentuálne body od ostatného prieskumu z novembra a decembra 2021. Na úrovni EÚ ide tiež o najlepší výsledok, ktorý zaznamenal prieskum verejnej mienky Európskeho parlamentu od roku 2007. Výsledky v jednotlivých členských štátoch boli rôzne, od pozitívneho dojmu z EÚ na úrovni 76% v Írsku až po 32% v Grécku.

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola v tejto súvislosti uviedla: „V čase, keď sa na náš svetadiel vrátila vojna, sa Európania cítia istejší, že sú súčasťou Európskej únie. Európski občania sú hlboko spätí so slobodou, sú pripravení brániť naše hodnoty a čoraz viac si uvedomujú, že demokraciu už nemožno ďalej považovať za samozrejmosť.

Nedávne udalosti ovplyvnili aj pohľad Európanov na ďalších kľúčových hráčov na medzinárodnej scéne. Rusko vníma pozitívne iba 10% opýtaných z celej EÚ a 20% respondentov zo Slovenska. Na úrovni EÚ ide o prepad z 30% v roku 2018, keď bola táto otázka naposledy položená. Čínu vníma pozitívne 22% respondentov v EÚ (pokles o 14 percentuálnych bodov), na Slovensku je to 33% opýtaných. Európania vnímajú pozitívnejšie Spojené kráľovstvo (65% opýtaných v EÚ - nárast o jeden percentuálny bod; 55% respondentov na Slovensku) a Spojené štáty americké (58% respondentov v EÚ - nárast o 13 percentuálnych bodov; 35% opýtaných na Slovensku).

Väčšina občanov vníma vojnu na Ukrajine ako zásadnú zmenu: 61% opýtaných v celej EÚ a 86% na Slovensku nie je presvedčených o tom, že sa ich život kvôli tomu nijako nezmení. Iba niečo vyše tretina respondentov v EÚ (37%) a 12% opýtaných na Slovensku vyjadrujú istotu, že ich život bude pokračovať bezo zmien. Prieskum zverejnený minulý týždeň Európskou komisiou ukazuje, že osem z desiatich občanov EÚ a 57% obyvateľov Slovenska súhlasí s uvalením ekonomických sankcií na ruskú vládu, ruské spoločnosti a jednotlivcov. Väčšina občanov v 22 členských štátoch je spokojná s reakciou EÚ na ruskú inváziu na Ukrajinu (na Slovensku je to iba 44% respondentov).

Inflácia a náklady na život rástli dlho pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá k nim však významne prispela. Štyria z desiatich Európanov (40%) a takmer päť z desiatich Slovákov (48%) už pociťujú zníženie svojej životnej úrovne. Podľa 59% obyvateľov EÚ a 57% občanov SR musí byť obrana spoločných európskych hodnôt, ako je sloboda a demokracia, prioritou - a to aj keď to ovplyvní ceny a náklady na živobytie.

Rastúce ekonomické obavy sa odrážajú aj politických prioritách, na ktoré by sa mal podľa občanov zamerať Európsky parlament: prvé miesto obsadil boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (38% opýtaných v celej EÚ; 45% na Slovensku), na druhom mieste skončilo verejné zdravie (35% v EÚ - čo je prepad o sedem percentuálnych bodov za ostatných šesť mesiacov; 37% na Slovensku). V celej Únii skončila na treťom mieste priorít pre EP demokracia a právny štát (32% respondentov v EÚ - nárast o sedem percentuálnych bodov; 24% na Slovensku), na Slovensku sa o tretie miesto podelili podpora hospodárstva a vytváranie nových pracovných miest (30% opýtaných v EÚ; 36% v SR) a obrana a bezpečnosť EÚ vrátane ochrany vonkajších hraníc Únie (27% respondentov v EÚ; 36% v SR).

Vnímanie vojny a toho, čo znamená pre Európsku úniu, sa odrazilo aj na hodnotách, ktoré by mal podľa občanov celej EÚ obhajovať Európsky parlament. Na prvom mieste skončila na základe odpovedí respondentov z celej Únie opäť demokracia (38% opýtaných v EÚ, 20% na Slovensku) - z pohľadu celej EÚ ide o nárast o šesť percentuálnych bodov v porovnaní s výsledkami z jesene 2021. Na Slovensku dominovala sloboda pohybu (30% opýtaných v SR, 15% v EÚ). Nasledovali ochrana ľudských práv v EÚ a na celom svete (27% opýtaných v celej EÚ aj na Slovensku) a sloboda prejavu a myslenia (27% respondentov v celej EÚ, 26% na Slovensku).

Podrobnejšie informácie a výsledky prieskumu nájdete tu.

Súvislosti

Jarný prieskum verejnej mienky Eurobarometer Európskeho parlamentu sa uskutočnil v dňoch 19. apríla až 16. mája na vzorke 26,578 respondentov vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Prieskum sa realizoval formou osobných rozhovorov a v nevyhnutných prípadoch bol doplnený online rozhovormi. Výsledky na úrovni EÚ boli vážené podľa počtu obyvateľov každého členského štátu Únie.