Európsky parlament má 70 rokov: “Hlas občanov a demokratické hodnoty” 

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament oslávil svoje 70. výročie na formálnej schôdzi v Štrasburgu © Európska únia 2022  

Na slávnosti v rokovacej sále v Štrasburgu si poslanci pripomenuli vytvorenie Spoločného zhromaždenia Európskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1952, predchodcu Európskeho parlamentu.

Predsedníčka Parlamentu Roberta Metsola otvorila slávnosť a zdôraznila, že počas 70 rokov od prvého zasadnutia Spoločného zhromaždenia Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) v roku 1952 “Zhromaždenie rástlo od sily k sile.” Taktiež uviedla: “Európsky parlament sa stal jediným priamo voleným, viacjazyčným a mnohostranným nadnárodným parlamentom na svete. Jeho 705 priamo volených členov je vyjadrením európskej verejnej mienky (...). Dnes viac ako kedykoľvek predtým – tento Parlament podporuje demokratický hlas občanov a demokratické európske hodnoty.”

Po jej prejave nasledovali príspevky predsedov vlád troch krajín, v ktorých sa nachádza sídlo Parlamentu.

Belgický premiér Alexander de Croo uviedol, že “dnešný európsky politický projekt je poháňaný najmä vizionárskymi občanmi, ľuďmi Európy”, ktorí požadujú reakciu EÚ na krízy, ako sú migrácia, COVID-19 a energetika. Eirópsky parlament je podľa neho “jedným z najsilnejších zákonodarcov na svete. Dnes môžu byť Európania hrdí na cestu, po ktorej spolu kráčame.” Na záver povedal: „Táto snemovňa je vyvrcholením dlhej histórie násilia medzi európskymi krajinami, predstavuje to najlepšie v nás, Európanoch.”

Luxemburský premiér Xavier Bettel uviedol: “Sedem rokov po druhej svetovej vojne bolo rozhodnuté, že je potrebné vytvoriť niečo spoločné. V tých dňoch ľudia nemali právo žiť, ak boli iní; dnes žijeme na území, kde sú občania slobodní. Nakoniec poznamenal: “Nemal by som právo byť slobodný počas druhej svetovej vojny: som liberál so židovskými koreňmi a som ženatý s mužom. A dnes som tu ako predseda vlády. Toto je európsky projekt. Môžete byť iní, ale práve v tom spočíva naše bohatstvo: v tejto rôznorodosti.”

Francúzska premiérka Élisabeth Borne zdôraznila úlohu Francúzska pri budovaní Európskej únie a symbolický význam Štrasburgu ako jedného z jeho oficiálnych pracovísk. Okrem toho zdôraznila záväzok Francúzska k spoločnej európskej budúcnosti: “Štrasburg je myšlienkou Európy – Európy, ktorá má svoju minulosť, ale ktorá má aj svoju spoločnú budúcnosť,” povedala. “A nesmieme stratiť poňatie o tom, čo je Európa, odkiaľ pochádza a kam smeruje.”

Vyhlásenia politických skupín

Pri prijímaní slova po premiéroch väčšina vedúcich predstaviteľov siedmich politických skupín zdôraznila, že Európa má budúcnosť len vtedy, ak je demokratická, a že je potrebné posilniť postavenie Európskeho parlamentu plnou legislatívnou právomocou v prospech občanov, pričom európske občianstvo posilní národné občianstvo.

Pôvodným duchom Parlamentu bolo vytvorenie politickej inštitúcie otvorenej a nie zameranej proti akejkoľvek krajine. Je podľa nich potrebné, aby sme aj naďalej reprezentovali tohto ducha a prispôsobili ho dobe, v ktorej teraz žijeme. Rečníci spomenuli výzvy, ktorým Európa čelí a uviedli, že by bolo užitočné znovu objaviť ducha z roku 1952, ktorý viedol k vytvoreniu tejto inštitúcie. Niektorí vyjadrili aj kritické a protieurópske názory. Ako však povedal predsedníčka Metsola, to len dokazuje, že v parlamente existuje pluralizmus, rozmanitosť a demokracia.

Slávnosť uzavrela Beethovenova Óda na radosť v speváckom prevedení.

Súvislosti

1. septembra 2022 si pripomíname 70. výročie prvého zasadnutia Spoločného zhromaždenia Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO). Zvolané v roku 1952 pozostávalo zo 78 poslancov z národných parlamentov každého členského štátu. V roku 1958, po založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, bolo Spoločné zhromaždenie ESUO rozšírené a premenované na „Európske parlamentné zhromaždenie“. V roku 1962 prijalo názov "Európsky parlament".