Poslanci podporili viac nabíjacích staníc a ekologickejšie lodné palivá 

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • nabíjacie stanice každých 60 km pre osobné vozidlá a každých 120 km pre nákladné vozidlá a autobusy, vodíkové čerpacie stanice každých 200 km 
  • nabíjanie bez predplatného a platby za alternatívne palivo počítané za kWh, kilogram, minútu alebo nabitie 
  • ekologickejšie lodné palivo pre kontajnerové a osobné lode 
Nabíjacie stanice pre autá budú dostupné každých 60 kilometrov © creativenature.nl / AdobeStock  

Poslanci schválili nové predpisy, ktoré majú zabezpečiť viac alternatívnych čerpacích staníc pre autá a nákladné vozidlá, jednoduché a ľahké nabíjanie a čistejšie lodné palivá.

Nové právne predpisy sú súčasťou balíka „Fit for 55 v roku 2030“. Ide o plán EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a dekarbonizovať dopravu.

Ľahšie používanie nabíjacích staníc

Poslanci úspešne vyrokovali, že do roku 2026 sa budú musieť zaviesť elektrické nabíjacie parky pre automobily s výkonom minimálne 400 kW aspoň každých 60 km pozdĺž základnej siete TEN-T, pričom výkon siete sa do roku 2028 zvýši na 600 kW. Pre nákladné vozidlá a autobusy budú musieť byť k dispozícii nabíjacie stanice každých 120 km. Tieto stanice by mali byť do roku 2028 nainštalované na polovici hlavných ciest EÚ a v závislosti od cesty by mali mať výkon 1 400 až 2 800 kW. Členské štáty musia zabezpečiť, aby do roku 2031 boli vodíkové čerpacie stanice pozdĺž hlavnej siete TEN-T rozmiestnené aspoň každých 200 km.

Používatelia vozidiel s alternatívnym pohonom budú vedieť ľahko zaplatiť na nabíjacích miestach (platobnými kartami alebo bezkontaktnými zariadeniami a to bez potreby predplatného), zatiaľ čo cena týchto „palív“ sa bude musieť zobraziť za kWh, kilogram alebo za minútu či jedno nabíjanie. Poslanci sa postarali o to, aby Komisia do roku 2027 vytvorila databázu EÚ s údajmi o alternatívnych palivách, ktorá bude spotrebiteľom poskytovať informácie o dostupnosti, čakacích lehotách alebo cenách na jednotlivých čerpacích staniciach.

Ekologickejšie lodné palivá

Poslanci prijali tiež nové pravidlá o čistejších lodných palivách. Počas rokovaní s Radou sa im podarilo dosiahnuť, že lode budú musieť postupne znižovať emisie skleníkových plynov (GHG) tým, že obmedzia ich množstvo v energii, ktorú využívajú, a to o 2 % od roku 2025 a postupne až o 80 % od roku 2050 v porovnaní s úrovňami z roku 2020. Vzťahovalo by sa to na lode s hrubou tonážou nad 5 000 ton, ktoré sú v zásade zodpovedné za 90 % emisií CO2, na všetku energiu spotrebovanú na palube a v prístavoch EÚ alebo medzi nimi, ako aj na 50 % energie spotrebovanej pri plavbách, v prípade ktorých sa východiskový alebo cieľový prístav nachádza mimo EÚ alebo v najvzdialenejších regiónoch EÚ.Kontajnerové a osobné lode budú musieť od roku 2030 počas kotvenia na pobreží vo veľkých prístavoch EÚ pokryť všetky potreby elektrickej energie z pobrežných zdrojov, aby sa tak výrazne znížilo znečistenie ovzdušia v prístavoch. Vďaka poslancom by od roku 2034 mali 2 % lodných palív pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Podmienkou je, aby Komisia oznámila, že v roku 2031 budú obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu (RFNBO) predstavovať menej ako 1 % palivového mixu.

Vyhlásenia spravodajcov

Spravodajca EP pre infraštruktúru pre alternatívne palivá Petar Vitanov (S&D, BG) vyhlásil: „Použitie udržateľnejších, obnoviteľných a efektívnejších energetických riešení v odvetví dopravy pomôže znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia, zlepšiť kvalitu života občanov a vytvoriť nové kvalitné pracovné miesta. Nové pravidlá tiež pomôžu zaviesť viac nabíjacej infraštruktúry a urobiť jej používanie rovnako ľahkým ako v prípade tradičných čerpacích staníc."

Spravodajca EP pre udržateľné námorné palivá Jörgen Warborn (EPP, SE) uviedol: „Nové pravidlá stanovujú zďaleka najambicióznejšiu cestu k dekarbonizácii námornej dopravy na svete. Zameriavajú sa na 90 % námorných emisií CO2 a zároveň chránia najmenších vlastníkov lodí a prístavov pred nákladmi a administratívnou záťažou. Vďaka nim je Európa priekopníkom pri vytváraní dopytu po udržateľných palivách a podpore inovácií.“

Ďalší postup

Nové pravidlá týkajúce sa infraštruktúry pre alternatívne palivá schválilo plénum 514 hlasmi za, 52 bolo proti a 74 sa zdržalo hlasovania, pričom nové pravidlá týkajúce sa udržateľných lodných palív schválilo 555 hlasmi za, 48 proti a 25 sa zdržalo hlasovania. Oba predpisy bude musieť schváliť aj Rada. Pravidlá týkajúce sa infraštruktúry pre alternatívne palivá sa potom začnú uplatňovať šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti aktu. Pravidlá pre udržateľné lodné palivá začnú platiť 1. januára 2025.

Prijatím nových pravidiel Parlament reaguje na očakávania občanov, pokiaľ ide o zlepšenie existujúcej dopravnej infraštruktúry z ekologického hľadiska a podporu lodnej dopravy šetrnej k životnému prostrediu, ako sa uvádza v návrhoch 2 ods. 7 a 4 ods. 5 v Správe o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.