Oprava namiesto výmeny: nové pravidlá EÚ pre udržateľnejšiu spotrebu 

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • Väčšina obyvateľov EÚ uprednostňuje opravu tovaru pred kúpou nového 
  • Výrobcovia budú po novom povinní opravovať výrobky aj po uplynutí zákonnej záruky 
  • Poukážky a iné finančné stimuly pre spotrebiteľov, aby uprednostnili opravu 
Novými pravidlami sa má zaistiť prístup k informáciám a náhradným dielom pre všetkých vrátane opravovní a používateľov. @GuruXOX/AdobeStock  

Parlament prijal svoju rokovaciu pozíciu k novým opatreniam na posilnenie práva na opravu a zníženie vplyvu masovej spotreby na životné prostredie.

Parlament v utorok prijal svoju pozíciu k posilneným pravidlám tzv. práva spotrebiteľov na opravu, a to 590 hlasmi za, 15 proti a 15 sa zdržalo hlasovania. Cieľom návrhu je podporiť udržateľnejšiu spotrebu tým, že bude jednoduchšie nechať si chybný tovar opraviť, čo povedie k zníženiu množstva odpadu a posilneniu sektora opráv.

Oprava namiesto kúpy, a to aj po uplynutí záruky

V rámci zákonnej záručnej lehoty budú musieť predajcovia uprednostniť opravu, ak je lacnejšia alebo rovnako nákladná ako výmena tovaru, okrem prípadov, keď oprava nie je možná alebo je pre spotrebiteľa nevýhodná. Poslanci tiež navrhujú predĺžiť zákonnú záruku o jeden rok od dátumu opravy výrobku.

Po uplynutí zákonnej záruky budú mať spotrebitelia aj naďalej právo požiadať o opravu výrobkov, ako sú práčky, vysávače, smartfóny a bicykle. Aby bola oprava atraktívnejšia, výrobcovia by mali na čas trvania opravy zapožičať spotrebiteľovi náhradný tovar. Ak sa výrobok opraviť nedá, výrobcovia by mali namiesto neho ponúknuť repasovaný výrobok.

Konkurencieschopnejší trh s opravami a stimuly na opravy

Spotrebiteľov od opravy výrobku často odrádzajú vysoké náklady, sťažený prístup k opravárenským službám alebo konštrukčné prvky, ktoré bránia oprave. Parlament chce preto zabezpečiť, aby nezávislé opravovne, subjekty vykonávajúce renováciu a repasáciu, ako aj koncoví používatelia mali prístup ku všetkým potrebným náhradným dielom, informáciám a nástrojom za primeranú cenu.

Okrem toho majú špecializované online platformy pomôcť spotrebiteľom nájsť miestnych opravárov (vrátane tzv. opravárenských kaviarní) a predajcov renovovaného tovaru v ich okolí. Poslanci tiež navrhujú využiť vnútroštátne fondy opráv na poskytovanie poukážok a iných finančných stimulov, aby tak boli opravy cenovo dostupnejšie a atraktívnejšie.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca René Repasi (S&D, DE) v tejto súvislosti uviedol: „Tento Parlament dôsledne podporuje právo spotrebiteľov na opravu a môžeme povedať, že priamo reagujeme na požiadavky ľudí. Ľudia chcú rozšíriť životnosť svojich zariadení, ale často je to príliš nákladné alebo ťažké. Prijali sme súbor opatrení na podporu spotrebiteľov, aby si zvolili opravu pred výmenou, s osobitným zameraním na podporu nezávislých opravovní a stanovenie finančných stimulov. Očakávame, že Rada čoskoro prijme svoju pozíciu, aby sme mohli začať rokovania s cieľom transformovať tieto opatrenia na právne predpisy a pripraviť pôdu pre skutočné obehové európske hospodárstvo.“

Ďalší postup

Očakáva sa, že Rada prijme svoju pozíciu 22. novembra. Následne sa budú môcť začať rokovania s Parlamentom. Prvé stretnutie je naplánované na 7. decembra.

Tlačová konferencia

Spravodajca René Repasi (S&D, DE) odpovie na novinárske otázky v utorok, 21. novembra of 14.30 hod. Tlačovú konferenciu môžete sledovať tu.

Súvislosti

Vyhadzovanie spotrebného tovaru, ktorý by sa dal ešte opraviť, má veľký vplyv na životné prostredie, pretože v EÚ sa každoročne vyprodukuje 261 miliónov ton emisií CO2 a 35 miliónov ton odpadu, pričom sa spotrebuje 30 miliónov ton zdrojov. Spotrebitelia, ktorí sa rozhodnú pre výmenu tovaru namiesto jeho opravy, prídu každý rok približne o 12 miliárd eur. Podľa štúdie Európskej komisie by 77 % občanov EÚ uprednostnilo opravu pred kúpou nového tovaru.

Návrh o práve na opravu dopĺňa iniciatívy EÚ o ekodizajne a o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie.

Konferencia o budúcnosti Európy

Návrh práva na opravu reaguje na viaceré odporúčania občanov uvedené v Správe o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy, konkrétne na návrhy 5 ods. 6, 5 ods. 7, 5 ods. 10 a 11 ods. 2 týkajúce sa podpory práva na opravu, zabezpečenia dlhodobého a udržateľného používania výrobkov, informácií o opravách, opatrení na riešenie predčasného a plánovaného zastarávania, zabezpečenia dlhších záruk, poskytovania prístupu k náhradným dielom, stimulov na dlhšie používanie výrobkov a úsilia o udržateľnejšie a obehové hospodárstvo.