Nové pravidlá EÚ na zníženie objemu, opätovné používanie a recykláciu obalov 

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • Opatrenia týkajúce sa celého životného cyklu obalov 
  • Menej obalov, menej odpadu a obmedzenia pre niektoré formáty obalov 
  • Zákaz niektorých druhov jednorazových plastových obalov od 1. januára 2030 
  • Každý obyvateľ Európy vyprodukuje takmer 190 kg odpadu z obalov ročne 
Poslanci prijali nové pravidlá EÚ na riešenie neustále rastúceho odpadu z obalov © Adobe Stock/ photka  

Parlament v stredu schválil nové opatrenia na zvýšenie udržateľnosti obalov a zníženie množstva odpadu z obalov v EÚ.

Nariadenie, ktoré má riešiť problém neustále rastúceho objemu odpadu, harmonizovať pravidlá vnútorného trhu a posilniť obehové hospodárstvo, bolo schválené 476 hlasmi za, 129 bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania.

Zníženie množstva obalov a obmedzenie niektorých druhov obalov

Pravidlá, ktoré boli predbežne dohodnuté s Radou, zahŕňajú ciele zníženia objemu obalov (5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040) a vyžadujú, aby krajiny EÚ znížili predovšetkým množstvo odpadu z plastových obalov. V záujme zníženia objemu nepotrebných obalov je stanovený maximálny pomer prázdneho priestoru na 50 % v prípade skupinových obalov, prepravných obalov a obalov v elektronickom obchode. Výrobcovia a dovozcovia budú tiež musieť zabezpečiť, aby sa minimalizovala hmotnosť a objem obalov.

Niektoré druhy jednorazových plastových obalov budú od 1. januára 2030 zakázané. Patria sem obaly na nespracované čerstvé ovocie a zeleninu, obaly na potraviny a nápoje plnené, resp. konzumované v kaviarňach a reštauráciách, obaly na jednotlivé porcie (napríklad na ochucovadlá, omáčky, instantné smotany či cukor), miniatúrne obaly na toaletné výrobky a veľmi ľahké plastové tašky (pod 15 mikrónov).

S cieľom zabrániť nepriaznivým účinkom obalov na zdravie nariadenie obsahuje zákaz používania tzv. večných chemikálií (per- a polyfluórovaných alkylových látok, resp. PFAS) v obaloch prichádzajúcich do styku s potravinami, a to nad určitými prahovými hodnotami.

Podpora opätovného používania obalov a náhradného plnenia

Pravidlá stanovujú konkrétne ciele do roku 2030 týkajúce sa obalov alkoholických a nealkoholických nápojov (okrem mlieka, vína, aromatizovaného vína či liehovín), prepravných a predajných obalov, ako aj skupinových obalov. Členské štáty môžu za určitých podmienok získať z týchto požiadaviek päťročnú výnimku.

Koneční distribútori nápojov a potravín na konzumáciu mimo miesta predaja (tzv. take-away) budú musieť spotrebiteľom ponúknuť možnosť priniesť si vlastnú nádobu. Takisto sa musia snažiť dosiahnuť do roku 2030 cieľ ponúknuť 10 % produktov v opätovne použiteľných obaloch.

Recyklovateľné obaly a lepší zber a recyklácia odpadu

Podľa nových pravidiel budú musieť byť všetky obaly (okrem ľahkého dreva, korku, textilu, gumy, keramiky, porcelánu a vosku) recyklovateľné podľa prísnych kritérií.

Opatrenia zahŕňajú aj ciele, pokiaľ ide o minimálny recyklovaný obsah v prípade plastových obalov, ako aj minimálne ciele recyklácie podľa hmotnosti odpadu z obalov.

Do roku 2029 sa bude musieť odpad z 90 % jednorazových plastových a kovových nádob na nápoje (s objemom až tri litre) triediť (a to prostredníctvom systémov zálohovania či iných riešení, ktoré zabezpečia splnenie cieľov zberu).

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Frédérique Ries (Renew, BE) povedala: „Po prvýkrát v zákone o životnom prostredí stanovuje EÚ ciele na zníženie množstva obalov bez ohľadu na použitý materiál. Nové pravidlá podporujú inovácie a zahŕňajú výnimky pre mikropodniky. Zákaz používať večné chemikálie v obaloch potravín je veľkým víťazstvom pre zdravie európskych spotrebiteľov. Teraz vyzývame všetky priemyselné sektory, krajiny EÚ a spotrebiteľov, aby zohrali svoju úlohu v boji proti nadmernému množstvu obalov.“

Ďalší postup

Nariadenie musí pred nadobudnutím účinnosti formálne schváliť Rada.

Súvislosti

V roku 2018 vygenerovali obaly v EÚ obrat vo výške 355 miliárd eur. Obaly sú neustále rastúcim zdrojom odpadu, pričom ich celkový objem v EÚ vzrástol zo 66 miliónov ton v roku 2009 na 84 miliónov ton v roku 2021. V roku 2021 vyprodukoval každý Európan 188,7 kg odpadu z obalov. Očakáva sa, že bez ďalších opatrení sa tento objem zvýši na 209 kg v roku 2030.

Prijatím týchto právnych predpisov Parlament reaguje na očakávania občanov, pokiaľ ide o budovanie obehového hospodárstva, predchádzanie vzniku odpadu, postupné vyraďovanie neudržateľných obalov a problém používania jednorazových plastových obalov, ako sa uvádza v návrhu 5 v odsekoch 1, 3, 4 a 5, v návrhu 11 v odsekoch 1 a 4 a v návrhu 20 ods. 3 záverov Konferencie o budúcnosti Európy.