Obráťte sa na nás 

Kontaktné údaje tlačových služieb EP, predsedu a politických skupín. Takisto tu nájdete kontakty pre prípad potreby audiovizuálnej pomoci alebo záujmu o využitie audiovizuálnych zariadení.

Tlačová služba Parlamentu   

Tlačová služba Európskeho parlamentu poskytuje novinárom presné a nestranné informácie o parlamentných činnostiach a ponúka im aj praktickú a technickú pomoc.  Mediálni pracovníci sa môžu obrátiť na našich tlačových tajomníkov, ktorí ich ochotne informujú o konkrétnych spisoch z legislatívneho programu Parlamentu a o audiovizuálnej ponuke, ktorá je na tieto účely k dispozícii.

Tlačová služba predsedu 

Tím pre komunikáciu predsedu Európskeho parlamentu sa zaoberá všetkými tlačovými a mediálnymi záležitosťami, ktoré sa priamo týkajú predsedu.

Tlačová služba politických skupín 

Každá politická skupina Európskeho parlamentu má tlačovú službu, ktorá poskytuje informácie o jej činnosti a zaoberá sa otázkami médií.

Audiovizuálna podpora a služby 

Európsky parlament poskytuje pracovníkom médií, ktorí informujú o parlamentnej činnosti, podporu, obsah, ako aj technické vybavenie na vyhotovenie obrazových, zvukových, multimediálnych či fotografických záznamov. Naša ponuka v rámci multimediálneho centra pozostáva z rôznych živých podujatí, spravodajských súhrnov o činnosti EP, ilustračných záberov a informácií o kľúčových udalostiach.

 

Služba hovorcu Európskeho parlamentu