Kancelária hovorcu 

Oddelenie hovorcu odpovedá na otázky médií, ktoré nesúvisia priamo s legislatívnou činnosťou Európskeho parlamentu, a reaguje na dezinformácie o Parlamente. Takisto poskytuje poslancom a úradníkom vecné informácie, ktoré môžu potrebovať na zodpovedanie otázok. Oddelenie hovorcu vedie Marjory van den Broekke, ktorá je zároveň zástupkyňou hovorcu Európskeho parlamentu.