Tlačoví atašé v Bruseli/Štrasburgu podľa politiky a jazyka 

Tlačoví tajomníci v Bruseli sú zodpovední za jednotlivé parlamentné výbory a oblasti politiky. Ak hľadáte informácie o konkrétnej téme alebo výbore, tu nájdete zoznam tlačových tajomníkov, ktorí vám odpovedia na akékoľvek otázky.