Tlačoví atašé v členských štátoch 

Tlačoví tajomníci v styčných kanceláriách Európskeho parlamentu, ktoré sa nachádzajú po celej Európe, odpovedajú na otázky médií v členských štátoch týkajúce sa činnosti Parlamentu a politík EÚ. Ak ste novinár a hľadáte informácie o práci Európskeho parlamentu a jeho poslancov, mali ste sa obrátiť v prvom rade vždy najskôr na styčné kancelárie.