Pomoc pre novinárov z audiovizuálnych médií 

Mediálni pracovníci môžu bezplatne využívať audiovizuálne služby a zariadenia Európskeho parlamentu. Viac informácií vám poskytnú naši audiovizuálni tlačoví tajomníci.