Audiovizuálne zariadenia 

Mediálnym pracovníkom ponúkame podporu a najnovšie technológie, a to obsah i technické vybavenie na vyhotovenie obrazových, zvukových, multimediálnych či fotografických záznamov. Ak pracujete ako novinár pre audiovizuálne médium, môžete si zarezervovať štúdiá a iné technické zariadenia alebo požiadať o pomoc našu mediatéku, ktorá vám poskytne potrebný videozáznam.