Súčasný jazyk: SK - slovenčina  
 

Výsledky európskych volieb 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Výsledky minulých aj súčasných volieb do Európskeho parlamentu vo všetkých úradných jazykoch EÚ nájdete na novej dynamickej internetovej stránke.

Webová stránka www.vysledky-volby.eu obsahuje celkové výsledky volieb do Európskeho parlamentu, ako aj výsledky v jednotlivých krajinách Únie na základe informácií vnútroštátnych orgánov.


Minulé európske voľby


Internetová stránka prináša informácie o zložení všetkých predchádzajúcich Európskych parlamentov od roku 1984, zastúpení vnútroštátnych strán a politických skupín od roku 1979, ako aj výsledky na národnej úrovni od roku 2009. Stránka tiež ponúka prehľad trendov týkajúcich sa napríklad zastúpenia mužov a žien v poslaneckom zbore EÚ.


Dynamická a interaktívna stránka


Webová stránka umožňuje:

  • porovnať zloženie EP v jednotlivých funkčných obdobiach (porovnávací nástroj);
  • vyskladať si možné povolebné koalície hneď po zverejnení prvých oficiálnych projekcií dňa 26. mája 2019 (kalkulátor väčšiny);
  • vytvorenie miniaplikácie prispôsobenej potrebám konkrétnych užívateľov, ktorej súčasťou budú výsledky predchádzajúcich a aktuálnych volieb do EP;
  • siahnutie údajov vo formátoch json, xml, csv, jpg a png.