Európsky parlament - press kit 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Tento press kit obsahuje užitočné kontakty, prehľad o zložení Európskeho parlamentu, jeho politických prioritách a prebiehajúcej činnosti, ako aj odkazy na podkladové dokumenty, grafiky a údaje z prieskumov verejnej mienky.

Press kit by mal novinárom, ktorí informujú o aktivitách Parlamentu, pomôcť rýchlo si vyhľadať relevantné a aktuálne informácie a jednoducho sa orientovať na webových stránkach EP.
Plenárna schôdza Európskeho parlamentu v Štrasburgu, jún 2021  

Kontinuita činnosti Parlamentu počas pandémie

Európsky parlament v súlade s platnými vnútroštátnymi opatreniami v oblasti verejného zdravia dočasne obmedzil alebo pozastavil cestovanie medzi svojimi sídlami a aktivity zahŕňajúce externých návštevníkov. Svoju legislatívnu činnosť a demokratický dohľad však Parlament počas pandémie nepozastavil ani na chvíľu a svoje hlavné priestory ponechal otvorené pre médiá.

V priebehu niekoľkých týždňov po vypuknutí pandémie boli parlamentnými výbormi a plénom v diaľkovom pracovnom režime zmenené a schválené právne predpisy na boj proti pandémii COVID-19 a jej sociálnym a ekonomickým dôsledkom. Umožnili to dočasné opatrenia, ktoré prijal v súlade so zásadami právneho štátu predseda EP spolu s riadiacimi orgánmi Parlamentu. Tieto opatrenia zaručili kontinuitu činnosti Parlamentu, ako sa vyžaduje v zmluvách, a umožnili mu vykonávať aj počas krízy legislatívne a rozpočtové úlohy, ako aj úlohy v oblasti politickej kontroly.