Informačný materiál Európskeho parlamentu pre médiá 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Tento informačný materiál určený pre médiá ponúka prehľad o zložení a právomociach Európskeho parlamentu, jeho politických prioritách a ukončených či prebiehajúcich aktivitách. Obsahuje aj podkladový materiál, grafiku, údaje získané prostredníctvom prieskumov verejnej mienky a užitočné kontakty.

Materiál má pomáhať novinárom informovať o aktivitách Parlamentu, vyhľadať si relevantné a aktuálne informácie a jednoducho sa pohybovať na webových stránkach Parlamentu.

Obsah tohto materiálu sa bude pravidelne aktualizovať s ohľadom na blížiace sa 10. európske voľby, ktoré sa uskutočnia vo všetkých členských štátoch EÚ od 6. do 9. júna 2024.

Európsky parlament počas plenárnej schôdze