Informačný materiál Európskeho parlamentu pre médiá 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Tento informačný materiál určený pre médiá ponúka prehľad o zložení a právomociach Európskeho parlamentu, jeho politických prioritách a ukončených či prebiehajúcich aktivitách. Obsahuje aj podkladový materiál, grafiku, údaje získané prostredníctvom prieskumov verejnej mienky a užitočné kontakty.

Materiál má pomáhať novinárom informovať o aktivitách Parlamentu, vyhľadať si relevantné a aktuálne informácie a jednoducho sa pohybovať na webových stránkach Parlamentu.

Obsah tohto materiálu sa bude pravidelne aktualizovať s ohľadom na blížiace sa 10. európske voľby, ktoré sa uskutočnia vo všetkých členských štátoch EÚ od 6. do 9. júna 2024.

Viac informácií o voľbách do Európskeho parlamentu vrátane výsledkov volieb v neskoršej fáze nájdete na webovom sídle volieb. Podrobnejšie informácie o volebných zákonoch v členských štátoch nájdete aj v tejto infografike.

Európsky parlament počas plenárnej schôdze