Tlačové stredisko 

Filtrovať 

Plenárne zasadnutie  
 

The European Parliament made the case on Thursday for EU-wide data sharing on the registration of cats and dogs to tackle the illegal trade in pets that are often badly bred and at risk of spreading diseases. Trafficking of pets, including wild and exotic animals, is increasingly linked to organised crime and poses a public health risk, say MEPs.

Plenárne zasadnutie  
 

Európsky parlament v stredu schválil návrh na zriadenie spoločného systému pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ, ktorý spojí úsilie agentúry Frontex a orgánov ochrany štátnych hraníc. Nová legislatíva ponechá každodennú správu vonkajších hraníc v rukách štátnych orgánov, v prípade zvýšeného vonkajšieho tlaku im však umožní požiadať o pomoc Európsku agentúru pohraničnej a pobrežnej stráže (EPPS), ktorá urýchlene rozmiestni svoje tímy na ohrozené časti hranice.

Plenárne zasadnutie  
AFET  
 

Novembrový samit Východného partnerstva EÚ by mal viesť k zriadeniu trustového fondu pre Ukrajinu, Gruzínsko a Moldavsko a oceniť reformy partnerských krajín ponukou na vstup do colnej únie.

Plenárne zasadnutie  
 

Ceny nových liekov v EÚ za ostatné desaťročia výrazne vzrástli, čím sa stali pre mnohých občanov EÚ nedostupnými a ohrozili udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti. Uvádza to uznesenie, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci za účelom dosiahnutia spravodlivejšej rovnováhy medzi verejným záujmom štátov a súkromnými záujmami farmaceutického sektora požadujú opatrenia na zvýšenie transparentnosti nákladov na výskum a vývoj, verejných financií a marketingových výdavkov.

Plenárne zasadnutie  
ENVI  
 

EÚ musí využívať svoje prírodné zdroje efektívnejšie, uvádza sa v stredu schválenom nelegislatívnom uznesení EP. Zvýšenie produktivity zdrojov o 30% do roku 2030 by prispelo k nárastu HDP o 1% a vytvorilo dva milióny udržateľných pracovných miest. Na to je však potrebné stanoviť záväzné ciele pre znižovanie odpadu, revidovať predpisy o ekodizajne a prijať opatrenia na oddelenie rastu od využívania prírodných zdrojov, tvrdia poslanci požadujúc predloženie legislatívneho návrhu do konca roka.

Plenárne zasadnutie  
 

"Release journalists being held without compelling evidence of criminal activity", MEPs urge the Turkish authorities in a resolution voted on Thursday. Since the failed coup d’état on 15 July, the Turkish government has arrested at least 99 journalists and writers, revoked the press credentials of at least 330 journalists, and closed the offices of more than 100 media outlets, leaving over 2,300 media workers without jobs.

Plenárne zasadnutie  
 

Európsky parlament vo štvrtok rozhodol o zriadení vyšetrovacieho výboru pozostávajúceho zo 45 poslancov, ktorý prešetrí porušovanie únijnej legislatívy v súvislosti s meraním emisií v automobilovom priemysle, ako aj údajné zlyhania členských štátov a Európskej komisie pri presadzovaní pravidiel EÚ. Vyšetrovací výbor predloží priebežnú správu do šiestich mesiacov a záverečnú správu do 12 mesiacov od začiatku svojej činnosti.

Plenárne zasadnutie  
ECON  
 

Poplatky, ktoré banky účtujú maloobchodníkom za spracovanie platieb kartami, budú mať na území celej EÚ jasne definovaný strop. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý v utorok schválil Európsky parlament. Limity, ktoré sa budú vzťahovať na cezhraničné, ako aj domáce platby kartami, by mali viesť k zníženiu nákladov pre obchodníkov aj pre samotných držiteľov kariet.

Plenárne zasadnutie  
 

Pokiaľ Čína nesplní všetkých päť kritérií, ktorými EÚ definuje trhové hospodárstvo, jej dovoz do EÚ musí podliehať neštandardným postupom, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Ich súčasťou by malo byť využívanie neštandardnej metodiky pri porovnávaní a hodnotení trhovosti čínskych nákladov a cien v rámci antidumpingových a antisubvenčných vyšetrovaní s cieľom zaručiť rovnaké podmienky pre priemysel EÚ a chrániť únijné pracovné miesta.

Doplňujúce informácie 

Týždenná agenda:Budúce podujatia 

júna 2021 - júla 2021 
Vybrať deň  
 1.  
  Parlamentné výbory  
  Brussels, Paul-Henri Spaak, 1A2  
 2.  
  Parlamentné výbory  
  Brussels, Jòzsef Antall, 4Q2 
 3.  
  Parlamentné výbory  
  Brussels, Paul-Henri Spaak, 3C050 
 4.  
  Parlamentné výbory  
  Brussels, Jòzsef Antall, 6Q2 
 5.  
  Parlamentné výbory  
  Brussels, Altiero Spinelli, 1G-3 
 6.  
  Parlamentné výbory  
  Brussels, Altiero Spinelli, 1G3 
 7.  
  Parlamentné výbory  
  Brussels, Jòzsef Antall, 4Q1 
 8.  
  Parlamentné výbory  
  Brussels, Paul-Henri Spaak, 3C050 
 9.  
  Parlamentné výbory  
  Brussels, Paul-Henri Spaak, 1A002 
 10.  
  Parlamentné výbory  
  Brussels, Jòzsef Antall, 6Q1 
 11. Program predsedu  

       
 

Media accreditation 

Novinári, fotografi a audiovizuálne tímy musia požiadať o akreditáciu médií a/alebo osobitné povolenie na nahrávanie, aby mohli vstúpiť do priestorov Parlamentu a pracovať v nich.

Často kladené otázky 

Ako pracujú poslanci Európskeho parlamentu, koľko zarábajú, na aké príspevky majú nárok? Odpovede na tieto, ako aj ďalšie často kladené otázky nájdete práve v tejto sekcii.

Kontaktujte nás 

Tlačové oddelenie Európskeho parlamentu má tím tlačových hovorcov, ktorých prácou je pomáhať novinárom a poskytovať im informácie o práci a rozhodnutiach vo výboroch a na plenárnej schôdzi.