Tlačové stredisko 

Filtrovať 

Plenárne zasadnutie  
 

Ceny nových liekov v EÚ za ostatné desaťročia výrazne vzrástli, čím sa stali pre mnohých občanov EÚ nedostupnými a ohrozili udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti. Uvádza to uznesenie, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci za účelom dosiahnutia spravodlivejšej rovnováhy medzi verejným záujmom štátov a súkromnými záujmami farmaceutického sektora požadujú opatrenia na zvýšenie transparentnosti nákladov na výskum a vývoj, verejných financií a marketingových výdavkov.

Plenárne zasadnutie  
 

"Release journalists being held without compelling evidence of criminal activity", MEPs urge the Turkish authorities in a resolution voted on Thursday. Since the failed coup d’état on 15 July, the Turkish government has arrested at least 99 journalists and writers, revoked the press credentials of at least 330 journalists, and closed the offices of more than 100 media outlets, leaving over 2,300 media workers without jobs.

Plenárne zasadnutie  
 

Pokiaľ Čína nesplní všetkých päť kritérií, ktorými EÚ definuje trhové hospodárstvo, jej dovoz do EÚ musí podliehať neštandardným postupom, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Ich súčasťou by malo byť využívanie neštandardnej metodiky pri porovnávaní a hodnotení trhovosti čínskych nákladov a cien v rámci antidumpingových a antisubvenčných vyšetrovaní s cieľom zaručiť rovnaké podmienky pre priemysel EÚ a chrániť únijné pracovné miesta.

Plenárne zasadnutie  
ECON  
 

Poplatky, ktoré banky účtujú maloobchodníkom za spracovanie platieb kartami, budú mať na území celej EÚ jasne definovaný strop. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý v utorok schválil Európsky parlament. Limity, ktoré sa budú vzťahovať na cezhraničné, ako aj domáce platby kartami, by mali viesť k zníženiu nákladov pre obchodníkov aj pre samotných držiteľov kariet.

Plenárne zasadnutie  
 

Európsky parlament v zásade podporuje uznanie palestínskej štátnosti a riešenie v podobe existencie dvoch štátov. Zároveň je však presvedčený, že tieto veci by mali ísť ruka v ruke s vývojom mierových rokovaní, ktoré by sa mali posunúť vpred, uvádza sa v stredu schválenom uznesení. Parlament tiež v snahe o podporu diplomatického úsilia EÚ na Blízkom výhode rozhodol o začatí iniciatívy "Poslanci za mier," v rámci ktorej by mali spolupracovať poslanci EP, parlamentov Izraela a Palestíny.

Plenárne zasadnutie  
ENVI  
 

EÚ musí využívať svoje prírodné zdroje efektívnejšie, uvádza sa v stredu schválenom nelegislatívnom uznesení EP. Zvýšenie produktivity zdrojov o 30% do roku 2030 by prispelo k nárastu HDP o 1% a vytvorilo dva milióny udržateľných pracovných miest. Na to je však potrebné stanoviť záväzné ciele pre znižovanie odpadu, revidovať predpisy o ekodizajne a prijať opatrenia na oddelenie rastu od využívania prírodných zdrojov, tvrdia poslanci požadujúc predloženie legislatívneho návrhu do konca roka.

Plenárne zasadnutie  
ENVI  
 

EU Commission plans to allow claims that sugary drinks and energy drinks containing caffeine boost “alertness” or “concentration” were vetoed by the European Parliament on Thursday. Displaying these claims on drinks cans would have led to higher sugar consumption among adolescents, who are the largest group of energy drink consumers, said MEPs in their resolution.

Plenárne zasadnutie  
IMCO  
 

Poslanci prostredníctvom v utorok schváleného uznesenia vyzvali Európsku komisiu, aby predložila návrhy na boj proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom dodávateľskom reťazci so zámerom zaistiť farmárom spravodlivú odmenu za ich produkty a spotrebiteľom širší výber. Cieľom nových opatrení by mali byť poctivé a transparentné obchodné vzťahy medzi producentmi, dodávateľmi a distribútormi potravín. Férový obchod by mal tiež podľa poslancov znížiť nadvýrobu a obmedziť plytvanie potravinami.

Plenárne zasadnutie  
ENVI  
 

Európsky parlament v stredu vetoval návrh celoúnijných pravidiel, podľa ktorých by potraviny určené pre dojčatá a malé deti mohli aj naďalej obsahovať až trikrát viac cukru, ako odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Poslanci zdôraznili, že takto nastavené pravidlá by nechránili dojčatá a malé deti pred obezitou, a navrhli, aby podiel cukru v potravinách pre deti odrážal odporúčania WHO.

Doplňujúce informácie 

Týždenná agenda:Budúce podujatia 

januára 2021 
Vybrať deň  
 1.  
  Plenárne zasadnutie  
  Brusel 
 2.  
  Plenárne zasadnutie  
  Brusel 
 3.  
  Plenárne zasadnutie  
  Brusel 
 4.  
  Plenárne zasadnutie  
  Brusel 
 5.  
  Plenárne zasadnutie  
  Brusel 
 6.  
  Plenárne zasadnutie  
  Brusel 
 7. Program predsedu  

       
 

Media accreditation 

Novinári, fotografi a audiovizuálne tímy musia požiadať o akreditáciu médií a/alebo osobitné povolenie na nahrávanie, aby mohli vstúpiť do priestorov Parlamentu a pracovať v nich.

Často kladené otázky 

Ako pracujú poslanci Európskeho parlamentu, koľko zarábajú, na aké príspevky majú nárok? Odpovede na tieto, ako aj ďalšie často kladené otázky nájdete práve v tejto sekcii.

Kontaktujte nás 

Tlačové oddelenie Európskeho parlamentu má tím tlačových hovorcov, ktorých prácou je pomáhať novinárom a poskytovať im informácie o práci a rozhodnutiach vo výboroch a na plenárnej schôdzi.