Izbrani jezik: SL - slovenščina  
Pregled dogodkov 
 

Parlament bo zaostril pravila za globokomorski ribolov  

Parlament bo v torek glasoval o načrtu za prepoved ribolova z vlečno mrežo na določenih občutljivih območjih, ker želi prepreči nadaljnje škodljive posege v globokomorske ekosisteme. Načrt predvideva pregled stanja in presojo o nujnosti opuščanja ribolova z vlečno mrežo v naslednjih štirih letih.

prvotni osnutek zakona je zahteval splošno opustitev ribolova z vlečnimi mrežami v roku dveh let, vendar je večina poslancev, ki sodelujejo v Odboru za ribištvo, od Komisije zahtevala dodatna pojasnila o ekonomskih in ekoloških posledicah predlagane prepovedi. Poslanci lahko kljub temu za glasovanje predlagajo prvotni, strožji osnutek. Ključni težavi pri ribolovu z vlečno mrežo sta akutna ranljivosti staležev globokomorskih rib in težave pri znanstveni oceni njihovega stanja.


Razprava: ponedeljek, 9. december

Glasovanje: torek, 10. december

Postopek: soodločanje (običajni zakonodajni postopek), prvo branje