Izbrani jezik: SL - slovenščina  
Pregled dogodkov 
 

Emisije CO2: čistejši kombiji do leta 2020 

Mejne vrednosti emisij CO2 za nova lahka gospodarska vozila, ki so naprodaj v EU, je treba do leta 2020 zmanjšati s sedanjih 203 g/km na 147 g/km. Tako pravi osnutek zakonodaje, o katerem bo glasovanje potekalo v torek. Besedilo, o katerem so se ministri EU že neuradno sporazumeli, utira pot nadaljnjemu zmanjševanju emisij po letu 2020 in določa uvedbo novega testnega protokola.

Ciljna mejna vrednost emisij CO2 v višini147 g/km do leta 2020 predstavlja največjo povprečno vrednost emisij, ki jih bodo lahko dosegla lahka tovorna vozila evropskih proizvajalcev. Gre za vozila z maso do 2,61 tone (prazno vozilo) in nosilnosti do 3,5 tone, zahteva pa bo veljala za proizvajalce, ki izdelajo letno več kot tisoč vozil.

 

Naslednji so na vrsti avtomobili

 

O prihodnjih omejitvah emisij CO2 za osebna vozila bodo poslanci razpravljali in glasovali na drugem februarskem plenarnem zasedanju.

 

Razprava: ponedeljek, 13. januar

Glasovanje: torek, 14. januar

Soodločanje (običajni zakonodajni postopek), soglasje na prvi obravnavi