Pregled dogodkov 
 

Razprava o ugotovitvi Komisije glede neupravičenih davčnih ugodnosti družbi Apple na Irskem  

V sredo popoldne bodo poslanci s komisarko za konkurenco Margrethe Vestager razpravljali o ugotovitvi Komisije, da je Irska skupini Apple zagotovila neupravičene davčne ugodnosti, kar je družbi omogočilo plačilo znatno nižjih davkov od drugih podjetij.

Komisija je v preiskavi ugotovila, da je selektivna obravnava Applu omogočila, da je za dobičke, ki jih je leta 2003 ustvaril v Evropi, dejansko plačal davek od dohodkov pravnih oseb po 1-odstotni stopnji, ta stopnja pa se je v letu 2014 znižala na 0,005 odstotka.


Takšna selektivna davčna obravnava skupine Apple na Irskem je glede na evropska pravila o državni pomoči nezakonita, saj ji zagotavlja znatno prednost pred drugimi podjetji, za katere veljajo isti nacionalni davčni predpisi.


Komisija je zato odredila, da mora Irska zdaj od skupine Apple izterjati davke za obdobje 2003–2014, v vrednosti do 13 milijard evrov in obresti. Dublin sicer odločitvi nasprotuje.


Evropski parlament je sicer decembra 2015 po vrsti zaslišanj predstavnikov multinacionalk - tudi družbe Apple - pred posebnim odborom za davčne odločitve sprejel dal dolg seznam priporočil za pravičnejšo in preglednejšo obdavčitev dohodkov pravnih oseb v Evropi.


Razprava: sreda, 14. september

Izjava Komisije z razpravo

#LuxLeaks #TaxTransparency