Pregled dogodkov 
 

Seznam 

Druge teme dnevnega reda:

- Sporazum med EU in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutninsko meso in pripravke iz perutninskega mesa, ki jih priskrbi Združenje EU-Ukrajina, sporazum - Györi (COD) glasovanje v torek

- Javna diskriminacija in sovražni govor proti LGBTI osebam, vključno z območji brez LGBTI, izjava Komisije; razprava v torek

- Kriza pritožbenega organa WTO, izjava Komisije; razprava torek, glasovanje o resoluciji čet

- Sporazum med EU in ZDA ... kvote za visokokakovostno goveje meso; Zakonodajne zadeve, glasovanje o resoluciji v četrtek

- Zaščita zagovornikov gozdov in okolja v EU, izjava Komisije, razprava v četrtek

- Odziv EU na ekstremno vreme in njegov vpliv na urbana območja in kulturno dediščino, izjava Komisije in razprava v torek

- Vmešavanje drugih držav v demokracijo in volitve - aktualna razprava v sredo

- Tekoča pogajanja med EU in AKP za nov sporazum o partnerstvu, OOK z resolucijo, razprava v četrtek