Izbrani jezik: SL - slovenščina  
Pregled dogodkov 
 

Zeleni dogovor: Povečati skladiščenje energije za razogljičenje  

Poslanke in poslanci želijo pospešiti skladiščenje virov energije, kot so vodik in baterije za domačo rabo, da bi tako povečali delež obnovljivih virov energije.

V nezavezujoči resoluciji - glasovanje bo potekalo v sredo - poslanke in poslanci opozarjajo na potencial vodika, ki je pridobljen iz obnovljivih virov (t. i. zeleni vodik). Podpirajo prizadevanja Evropske komisije za oblikovanje evropskih standardov za baterije in poskus zmanjšanja odvisnosti od proizvajalcev zunaj Evrope.

Poslanke in poslanci podpirajo tudi razvoj decentraliziranega skladiščenja baterij za domačo rabo, shranjevanje toplote v gospodinjstvih, električna omrežja vozil in pametne energetske sisteme za dom.

V ločeni resoluciji - glasovanje bo v sredo - poslanke in poslanci pozivajo k posodobitvi smernic EU za financiranje ključnih energetskih projektov, da bi tako ustrezale podnebni politiki Evrope in ciljem Pariškega sporazuma.


Ozadje

Evropska komisija ocenjuje, da bo morala Evropska unija do leta 2050 shraniti šestkrat več energije kot doslej, da bi lahko dosegla cilj ničelnih izpustov toplogrednih plinov.


Dodatne informacije:

Koda postopka: 2019/2189(INI)

Glasovanje: petek, 10. julij

Postopek: nezavezujoča resolucija