Kaj so politične skupine in kako se oblikujejo? 

Poslanci se po volitvah največkrat povežejo v politične skupine ali pa jih ustvarijo. V te skupine so poslanci iz različnih držav članic združeni na podlagi politične pripadnosti. Skupine se lahko oblikujejo tudi pozneje v mandatu Parlamenta. V Evropskem parlamentu je trenutno sedem političnih skupin.

Da lahko politična skupina pridobi uradni status, mora vključevati vsaj 23 poslancev, izvoljenih v vsaj četrtini držav članic (tj. v vsaj sedmih). Poslanci Evropskega parlamenta lahko pripadajo le eni politični skupini, nekateri pa ne pripadajo nobeni politični skupini in se zato imenujejo “samostojni poslanci”.

Po oblikovanju skupine je treba o tem obvestiti predsednika Parlamenta z izjavo, v kateri so navedeni ime skupine, njeni člani in predsedstvo.

Z oblikovanjem skupine poslanci po definiciji priznajo skupno politično pripadnost, zato Parlament običajno ne ocenjuje politične doslednosti med člani skupine. Le kadar zadevni poslanci sami to zanikajo, mora Parlament oceniti, ali je bila skupina dejansko ustanovljena v skladu s poslovnikom.


Politične skupine lahko zaposlujejo osebje in imajo na voljo pisarne, financirane iz proračuna Parlamenta. Predsedstvo Parlamenta določi pravila, kako se bodo ta sredstva in zmogljivosti upravljala in revidirala. Sredstva, ki so skupinam na voljo, so namenjena pokrivanju upravnih in operativnih stroškov osebja skupine, kot tudi stroškov, ki so posledica političnih in informacijskih kampanj, povezanih z Evropsko unijo.


Iz proračuna pa se ne smejo financirati evropske, nacionalne, regionalne ali lokalne volilne kampanje v kakršni koli obliki ali politične stranke na nacionalni in evropski ravni ali njihovi organi.

Vsi poslanci niso člani skupin, lahko so tudi samostojni poslanci. Tudi ti so upravičeni do osebja in imajo pravice na podlagi pravil, ki jih določa predsedstvo.