Kaj so medskupine in kako se oblikujejo? 

Medskupine so neuradna združenja poslancev Evropskega parlamenta, ki jih zanima določena tema, ki morda ne spada v običajen obseg dela Evropskega parlamenta, vendar je lahko pomembna za širšo družbo. V medskupinah potekajo neuradne razprave ter se spodbujajo stiki med poslanci in civilno družbo.


Ker medskupine niso uradni organi Parlamenta, ne morejo izražati stališč Parlamenta. Ne smejo opravljati dejavnosti, ki bi jih bilo mogoče zamenjati z uradnimi dejavnostmi Parlamenta.


Predsedstvo Parlamenta je določilo pogoje za ustanovitev medskupin, ki se oblikujejo na začetku vsakega parlamentarnega obdobja (npr. najmanj tri politične skupine morajo podpisati prošnjo in potrebna je letna izjava o finančnih interesih). Če so ti pogoji izpolnjeni, lahko politične skupine medskupinam nudijo logistično podporo.


Predsedniki medskupin morajo prijaviti vsakršno podporo, denarno ali v naravi. Te izjave se morajo vsako leto obnavljati in morajo biti na voljo javnosti.

Seja medskupine za manjšine © Evropski parlament