Plače in pokojnine 

Koliko so plačani poslanci?

V skladu z enotnim statutom poslancev, ki je v veljavi od julija 2009, vsi poslanci Evropskega parlamenta prejemajo enako plačo. Ta je določena v višini 38,5 % osnovne plače sodnika na Sodišču Evropske unije.


Po enotnem statutu bruto mesečna plača poslancev od julija 2020 znaša €8.995,39. Izplačuje se iz proračuna Parlamenta. Vsi poslanci plačujejo davek EU in prispevke za zavarovanje, tako da končna plača znaša €7.011,74. Poleg tega večina držav EU od svojih poslancev v Evropskem parlamentu zahteva, da v državi izvora plačujejo dodatni nacionalni davek. Končna plača (plača po obdavčitvi) je zato za posameznega poslanca odvisna od davčnih predpisov v državi, kjer je poslanec izvoljen.


Enotni statut omogoča nekaj izjem, in sicer poslanci, ki so bili v Parlament izvoljeni pred volitvami leta 2009, imajo ves čas trajanja mandata v Parlamentu možnost obdržati plačo (ki je znašala enako kot plača poslanca v nacionalnem parlamentu), začasna nadomestila in pokojnine po nacionalnem plačnem sistemu.


Ali so poslanci upravičeni do pokojnine? Koliko znaša?


Poslanci so z dopolnjenim 63. letom starosti upravičeni do starostne pokojnine. Pokojnina za vsako dopolnjeno leto na dolžnosti znaša 3,5 % plače, vendar skupaj ne sme presegati 70 % plače. Pokojnine se izplačujejo iz proračuna Evropske unije.


Dodatno pokojninsko zavarovanje za poslance, uvedeno leta 1989, za nove poslance od julija 2009 dalje ne velja več in se postopoma ukinja.