Kaj je Evropski parlament? 

Evropski parlament (EP) je zakonodajna veja Evropske unije in ena od njenih sedmih institucij. Parlament sestavlja 705 poslancev (EP), ki zastopajo vse države EU. Ko je Združeno kraljestvo formalno zapustilo Evropsko unijo, se je prejšnje število poslancev s 751 zmanjšalo na 705.

Evropski parlament odloča o delitvi pristojnosti nad zakonodajo EU, vključno z večletnim proračunom, proračunom EU in zakonodajo, skupaj s Svetom Evropske unije (vlade držav članic EU). Evropski parlament je odgovoren za druge institucije EU, kot je Evropska komisija.

Ima ključno vlogo pri volitvah predsednika Evropske komisije in ima ključno vlogo pri preverjanju kandidatk za komisarja na posameznih zaslišanjih. Kolegij komisarjev - kako se skupaj imenuje sedemindvajset komisarjev - mora potem EP odobriti s soglasjem EU.

in zagotavlja, da druge institucije EU delujejo demokratično.

Člani Evropskega parlamenta so izvoljeni v EU v državah članicah vsakih pet let in zastopajo interese približno 446 milijonov državljanov EU. Z leti in s poznejšimi spremembami evropskih pogodb je Parlament pridobil znatna zakonodajna in proračunske pristojnosti.