Izogibanje davkom: Parlament proti agresivnemu davčnemu načrtovanju podjetij 

 
 
Davki v EU  

Ste multinacionalka in zakonodaja vam omogoča, da s plačilom obresti znižate svojo davčno osnovo ter tako plačate manj davka. Zakaj se torej ne bi drago zadolžili - najbolje kar pri eni od svojih podružnic? Poslanci so na plenarnem zasedanju 8. junija potrdili zakonodajo, ki vsebuje ukrepe proti agresivnemu davčnemu načrtovanju podjetij; ta se s tem izogibajo plačilu davka. Nova pravila med drugim omejujejo priznavanje obrestnih odhodkov.

Evropska komisija predlaga, da priznani odhodki za zniževanje davčne osnove ne bi smeli presegati 30 odstotkov dobička podjetja. Parlament predlaga strožjo omejitev, 20 odstotkov ali dva milijona evrov.


Zakonodaja omogoča podjetjem, da nekatere priznane odhodke odštejejo od davčne osnove, na katero morajo plačati davek. V tej davčni osnovi je poglavitna postavka dobiček iz poslovanja: večji je dobiček, več davka mora podjetje plačati državi.


Ker lahko podjetja davčno osnovo zmanjšujejo z odhodki iz obresti, se lahko davkom izognejo z najemom dragih posojil: višje so obresti, bolj je mogoče zmanjšati davčno osnovo.


V državi, kjer so davki nizki, podjetje ustanovi podružnico, nato pa ta krovnemu podjetju posodi denar po umetno visoki obrestni meri. Ko pride čas obračuna davka, podjetje v EU od dobička odšteje stroške obresti: denar ostane v podjetju, država pa ga zaradi nižje davčne osnove dobi manj.


"Nepredstavljivo je, da venomer zahtevamo več od delavcev, upokojencev ter malih in srednjih podjetij, medtem ko se bogati in multinacionalke izogibajo pravičnemu davčnemu prispevku," pravi poročevalec Hugues Bayet (S&D, Belgija).


Direktiva


Direktiva, ki je pred glasovanjem na plenarnem zasedanju že dobila podporo odbora za gospodarstvo, zahteva, da podjetja plačajo davek tam, kjer naredijo dobiček. Vsebuje šest ukrepov za boj proti agresivnemu davčnemu načrtovanju in vzpostavlja definicije nekaterih davčnih pojmov, ki so danes v različnih državah podvrženi različnim interpretacijam.


Z direktivo želi EU uresničiti predloge iz akcijskega načrta OECD proti eroziji davčnih osnov.


O direktivi sicer odločajo države članice v Svetu EU, Parlament ima v tem zakonodajnem postopku posvetovalno vlogo.