Trgovinski sporazum med EU in Vietnamom: katere koristi prinaša? 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Več informacij o koristih trgovinskega sporazuma med EU in Vietnamom, ki naj bi v desetih letih odpravil skoraj vse carine med Vietnamom in EU.

©Mongkol Chuewong/Adobe Stock  

Evropski parlament je 12. februarja 2020 potrdil prostotrgovinski sporazum in zaščito naložb med EU in Vietnamom. Prostotrgovinskemu sporazumu je Svet prižgal zeleno luč 30. marca, Vietnam ga je ratificiral 8. junija in do konca poletja 2020 bo stopil v veljavo. Dogovor o zaščiti naložb morajo ratificirati nacionalni parlamenti EU.

Pred februarskim glasovanjem v Parlamentu smo se pogovarjali z Geertom Bourgeoisom (ECR, Belgija), ki je pojasnil gospodarske, socialne in okoljske koristi sporazuma.

Več o trgovinskih sporazumih, ki jih trenutno pripravlja EU.

Nam lahko pojasnite, katere spremembe bo prinesel trgovinski sporazum med EU in Vietnamom?

Sporazum naj bi v sedmih letih odpravil 99 % carin. Tako naj bi se izvoz iz Vietnama v EU do leta 2035 povečal za 15 milijard EUR na leto, izvoz EU v Vietnam pa bi se na leto povečal za 8,3 milijarde EUR. Seveda vsaka milijarda EUR izvoza EU ustvari približno 14.000 novih, dobro plačanih delovnih mest tukaj v EU. Sporazum je prav tako popolnoma v skladu z našo ambicijo, da bi EU postala globalni akter.

Kakšno je sedanje stanje naših gospodarskih odnosov z Vietnamom?

Trgujemo in vlagamo, a ne dovolj. Gre za dinamičen trg z mladim prebivalstvom. Vietnam je s 6 do 7-odstotno letno gospodarsko rastjo zelo zanimiv za evropske vlagatelje.

Leta 2018 je država v EU izvozila za približno 42,5 milijarde EUR blaga, v drugo smer pa smo sami izvozili za približno 13,8 milijarde EUR blaga. S tem sporazumom o prosti trgovini, ki temelji na pravilih, se bo povečal izvoz na obeh straneh.

PREDSTAVITEV 
  • EU iz Vietnama uvaža pretežno telekomunikacijsko opremo, oblačila in živila.  
  • Tja pa izvaža predvsem blago, kot so stroji in prevozna oprema, kemikalije in kmetijske proizvode. 
Geert Bourgeois  

Kako pomemben je ta prostotrgovinski sporazum za EU v geopolitičnem smislu?

Kitajska je soseda Vietnama in država ima tudi tesne odnose z ZDA. Zelo pomembno je, da tudi mi okrepimo stike z njo. Pogajali smo se osem let in pomembno je, da zdaj sklenemo dogovor. Sicer bodo – o tem sem prepričan – kitajsko–vietnamski odnosi postali pomembnejši.

Poleg tega gre za prvi trgovinski sporazum novega Evropskega parlamenta, zato moramo pokazati, da želimo določati standarde po vsem svetu ter hkrati ustvarjati blaginjo in nova delovna mesta.

Parlament bo glasoval tudi o sporazumu o zaščiti naložb z Vietnamom. Ali nam lahko poveste več o tem?

Cilj sporazuma je zagotoviti predvidljivost in pravno državo za vlagatelje. Nudi okvir za primere, ko pride do spora. Vietnam je sprejel sodoben sistem sodišč za naložbe, podoben tistemu, o katerem se je EU dogovorila s Kanado, z neodvisnimi sodniki, kodeksom ravnanja in enostavnim dostopom za MSP. S tem se ustvarita stabilnost in zaupanje za naša mala podjetja.

Kakšne določbe v trgovinskem sporazumu zadevajo okoljske standarde in standarde dela?

Dobro se zavedam pomislekov, vendar trgovinski sporazumi, kot je ta, predstavljajo vzvod za izboljšanje standardov zunaj EU. Vietnam mora na področju standardov dela izvajati vse konvencije Mednarodne organizacije dela in jih vključiti v svoj delovni zakonik. Poleg tega doslej ni bilo svobode združevanja za sindikate, a je Vietnam prilagodil svoj kazenski zakonik.

Kar zadeva okolje, Vietnam zavezuje Pariški sporazum. EU si prizadeva za ogljično nevtralnost in ustvariti moramo enake konkurenčne pogoje z drugimi državami. Če si sami prizadevamo po naših najboljših močeh, lahko pričakujemo enako od ostalih, zato ima trgovinski sporazum tudi podnebni vidik.

Mnogi v Parlamentu so zaskrbljeni glede človekovih pravic v Vietnamu. Kako bosta sporazuma to izboljšala?

Zelo smo zaskrbljeni zaradi političnih zapornikov in v pogovorih z vietnamskimi oblastmi smo poudarili pomen človekovih pravic. Vietnam se pozitivno odziva in od tega meseca bo delegacija Evropskega parlamenta spremljala razmere. Dogovorili smo se tudi o ustanovitvi medparlamentarne delegacije med Parlamentom in vietnamsko narodno skupščino.

Seveda mi je jasno, da kozarec ni poln, a pozivam svoje kolege poslance, naj dajo soglasje, saj je ta sporazum vzvod za izboljšanje položaja. Prinaša namreč obveznosti na področjih dela, okolja in človekovih pravic, ki jih bo Vietnam moral izpolniti. Mi pa bomo to spremljali.

Več o trgovinski politiki EU in človekovih pravicah

Naj Parlament 12. februarja odobri sporazuma? Kateri so naslednji koraki?

Za sporazume o prosti trgovini ni potrebna odobritev nacionalnih parlamentov iz EU. Komisija je pristojna, da ga začne izvajati takoj. Približevanje odpravi carin in zmanjšanje necarinskih ovir bo postopno do leta 2035.

Sporazum o zaščiti naložb pa bodo morali odobriti vsi parlamenti EU, saj je sodstvo v pristojnosti držav članic. Za to utegne biti potrebno kar nekaj časa.

Več o trgovinskih sporazumih EU (v besedilu, ne v povezavi! )