Parlament je potrdil 37 milijard evrov težak predlog kriznih ukrepov 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Parlament je 26. marca potrdil predlog, ki bo državam članicam za premagovanje krize COVID-19 omogočil uporabo 37 milijard evrov sredstev iz strukturnih skladov EU.

Izvesek na oknu prodajalne: "Zaprto zaradi koronavirusa". ©Antic/AdobeStock  

Predlog Evropske komisije, ki so ga potrdili poslanke in poslanci, je ključen del odziva Evropske unije na pandemijo in ga je Parlament obravnaval po najhitrejšem možnem postopku.


Od kje bodo prišla sredstva?

Ukrep se nanaša na strukturne in investicijske sklade Evropske unije, ki podpirajo razvoj regij, ribištvo in socialne politike, kot je prekvalificiranje odpuščenih delavcev.

Države članice Evropske unije vsako leto prejmejo sredstva iz teh skladov kot vnaprejšnje financiranje za projekte. Sredstva, ki jih država ne porabi, mora vrniti v proračun Evropske unije za prihodnje leto.

Članice morajo vrniti skoraj osem milijard predfinanciranih sredstev, ki jih niso porabile v letu 2019. Evropska komisija je predlagala, da ta denar obdržijo in uporabijo za nove projekte za premagovanje krize COVID-19.

Projekte delno financirajo države članice, delno pa skladi Evropske unije. Delež stroškov projekta, ki ga krije proračun EU, je različen; če je projekt namenjen manj razviti regiji, lahko prispevek Evropske unije seže do 85 odstotkov celotnega zneska.

S sredstvi, ki jih bodo članice lahko obdržale, bodo lahko pokrile svoj delež stroškov mnogo obsežnejših projektov, ostali del pa bo kril proračun Evropske unije.

Po izračunih Komisije bi osmim milijardam evrov lahko Evropska unija dodala okoli 29 milijard evrov sofinanciranja. To bi skupaj znašalo 37 milijard, ki bi bile lahko uporabljene za investiranje po vsej Evropski uniji.

Evropska komisija je pripravila izračun, koliko denarja bodo po tem načrtu lahko pridobile države članice Evropske unije. Slovenija bo pridobila 586 milijonov evrov.

Osem milijard evrov bo treba vrniti ob zaključku izvajanja programov proračuna 2014-2020, kar bo verjetno okoli leta 2025.


Hitri ukrepi Parlamenta

Predlog Komisije je bil objavljen 13. marca. Predlog je prednostno obravnaval odbor parlamenta za regionalni razvoj, nato je bil po poslovniku Evropskega parlamenta izveden nujni postopek, kar je pospešilo proces sprejemanja odločitve..

Predsednik Odbora za regionalni razvoj Younous Omarjee (GUE/NGL, Francija) je ob prejemu predloga 17. marca dejal: »Ukrepati moramo kar najhitreje, vsa razpoložljiva sredstva kohezijske politike moramo usmeriti v blaženje katastrofalne situacije, ki jo je povzročila epidemija koronavirusa. Vsako odlašanje bi pomenilo še več izgubljenih življenj in dodatne težave za evropske regije, podjetja in državljane.«

Parlament je na plenarnem zasedanju potrdil tudi druge predloge za ukrepanje glede krize COVID-19, vključno s predlogom, da naj bodo državam članicam v javnozdravstvenih krizah na voljo sredstva Solidarnostnega sklada Evropske unije.

Preverite, kako EU ukrepa v boju proti koronavirusu.