Kaj je zelena naložba: evropska opredelitev bo spodbudila trajnostno financiranje 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 
Električni avtomobili se polnijo na posebnih polnilnicah v Parizu ©Georgii Timakov/AdobeStock  

EU spodbuja prehod k okolju prijaznim naložbam. S tem namenom uvaja merila za ugotavljanje, kaj so zelene ali trajnostne dejavnosti.

Na junijskem plenarnem zasedanju so poslanci odobrili okvir, ki določa, katere dejavnosti so lahko opredeljene kot trajnostne. To vzpostavlja evropski poenoten sistem klasifikacije, zagotavlja jasne opredelitve za podjetja in investitorje ter spodbuja povečanje naložb zasebnega sektorja v prehod k ogljični nevtralnosti.

V decembru leta 2019 so pogajalci Parlamenta in Sveta sklenili začasni sporazum. Parlamentarna odbora za ekonomske zadeve in okolje sta sporazum podprla 28. maja 2020.


Skupna opredelitev je nujna

Trajnostni razvoj zahteva ohranjanje naravnih virov ter spoštovanje človekovih in socialnih pravic. Pomemben del tega je podnebna politika, saj sta omejevanje in blaženje posledic podnebnih sprememb vse bolj nujna.

EU se je zavezala k postopnemu zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Evropski zeleni dogovor, osrednja pobuda EU na področju podnebne politike, za cilj postavlja neto nič izpustov do leta 2050.

EU mora investirati v nove tehnologije, če želi doseči ta cilj. Evropska komisija ocenjuje, da Evropa za to v naslednjem desetletju potrebuje okoli 260 milijard evrov dodatnih investicij na leto.

Javne naložbe ne bodo zadostovale, vključiti se bodo morali zasebni investitorji v podnebju prijazne projekte. To pa zahteva jasne kriterije, kaj točno je trajnostno in okolju prijazno, saj sicer obstaja nevarnost, da bodo sredstva porabljena za projekte, ki se poslužujejo lažnega zelenega oglaševanja in dejansko niso zeleni.

Nekaj držav EU je že pričelo razvijati sisteme klasifikacije. Od poenotenih standardov EU bi imeli koristi tako podjetja, ki zbirajo sredstva, kot investitorji, ki želijo podpreti trajnostne projekte.

Delavec v sodobnem obratu za reciklažo sortira odpadke za predelavo. ©Romaset/AdobeStock  

Katere gospodarske dejavnosti se lahko opredeli kot "trajnostne"

Uredba, ki opredeljuje trajnostne dejavnosti, zastavlja šest okoljskih ciljev in pravi, da se gospodarska dejavnost šteje kot okoljsko trajnostna, če prispeva h kateremu koli od njih, ne da bi škodila kateremu koli od drugih.

Načelo "ne škoduj" (ki ga bo nadalje opredeljevala Evropska komisij) zagotavlja, da gospodarske dejavnosti, ki okolju povzročajo več škode kot koristi, ne morejo biti opredeljene za trajnostne. Okoljsko trajnostne dejavnosti morajo spoštovati tudi človekove pravice in pravice delavcev.


Okoljski cilji so:


Akterji na finančnih trgih, ki prodajajo finančne produkte, in velika podjetja z več kot 500 zaposlenimi bodo morali pokazati, kako in v kakšni meri njihove dejavnosti prispevajo k okoljskim ciljem. Če ne trdijo, da so "trajnostni", mora biti to jasno izraženo.


Naslednji koraki

Evropska komisija bo za vsak cilj razvila tehnične kriterije.

Kriteriji za področje blažitve in prilagajanja na podnebne spremembe naj bi bili pripravljeni do konca leta 2020, ostali pa do konca leta 2021. Kriteriji za vsak cilj bodo stopili v veljavo eno leto po sprejetju tehničnih kriterijev.