Parlament poziva k spremembam vseevropskih smernic za energijo 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Poslanci so v resoluciji pozvali k spremembam smernic za financiranje vseevropskih infrastrukturnih projektov. Uskladiti jih želijo s podnebno politiko EU.

Na julijskem plenarnem zasedanju so poslanci pozvali k reviziji smernic za financiranje čezmejnih, vseevropskih projektov za energetsko infrastrukturo, da bodo usklajene s podnebno politiko EU.

Resolucija poziva, naj bodo smernice uredbe, ki ureja vseevropska energetska omrežja (TEN-E; trans-European energy infrastructure):

  • usklajene s cilji EU za energetiko in podnebje za leto 2030,
  • dolgoročno zavezane k razogljičenju ter
  • osredotočene na energetsko učinkovitost.

Poslanci so pozvali tudi k podpori rešitvam za skladiščenje energije, kar bi pomagalo povečati delež obnovljivih virov v energetski shemi EU. Nove tehnologije za baterije, termalna shramba in zeleni vodik bi lahko igrali pomembno vlogo v doseganju ciljev pariškega sporazuma in zagotavljanju stalne dobave energije.


Vseevropska energetska omrežja (TEN-E)

Namen vseevropskih energetskih omrežij (TEN-E) – je povezati energetsko infrastrukturo držav EU. Uredba opredeljuje projekte, ki so v skupnem interesu, na katerih lahko države delajo skupaj in razvijajo bolje povezana energetska omrežja, ter zagotavlja investicije za novo energetsko infrastrukturo.

Smernice TEN-E se prenavljajo, da bodo v skladu s ciljem podnebne nevtralnosti evropskega zelenega dogovora.

Projekti v skupnem interesu 
  • Ključni infrastrukturni projekti, ki povezujejo energetske sisteme držav EU. 
  • Ti projekti lahko izkoristijo poenostavljena dovoljenja in pravico zaprositi za sredstva EU iz Instrumenta za povezovanje Evrope. 
  • Cilj je zagotoviti dostopno, varno in trajnostno energijo za vse ter doseči razogljičenje gospodarstva v skladu s pariškim sporazumom. 
  • Seznam projektov v skupnem interesu vsaki dve leti pregleda Evropska komisija. 

Namen podpore EU za "energetske koridorje" – električna, plinska, naftna omrežja in omrežja ogljikovega dioksida – je povezati bolj izolirane regije in zagotoviti neprekinjeno dobavo elektrike in plina v vse dele EU. Cilj je tudi okrepiti mednarodne povezave, pomagati vključiti obnovljive vire energije in okrepiti lokalne zmogljivosti za shranjevanje.