Kako spodbuditi trajnostno potrošnjo? 

 
 
Popravilo izdelkov bi moralo biti cenejše in bolj enostavno. ©AdobeStock/Olexandr  

Evropski poslanci so predlagali nove ukrepe, ki bodo spodbudili kulturo popravil in ponovne uporabe ter podprli trgovanje s stvarmi iz druge roke in lokalne serviserje.

V sredo, 25. novembra, so evropski poslanci na plenarnem zasedanju sprejeli resolucijo, v kateri so predlagali več konkretnih ukrepov za spodbujanje trajnostne potrošnje na evropskem enotnem trgu, vključno s "pravico do popravila".

Evropski poslanec David Cormand (Francija, Zeleni/ESZ), ki je bil odgovoren za pripravo osnutek poročila o zadevi, je dejal: "Načrtovanemu zastaranju izdelkov moramo narediti konec - dati jih moramo na črni seznam nelojalnih dejavnosti in trajanje zakonsko določenih garancij prilagoditi ocenjeni življenjski dobi, oblikovati moramo pravo pravico do popravila ter z obveznim označevanjem zagotoviti jasne in konsistentne informacije o trajnosti in možnosti popravil izdelkov. Za pospeševanje oblikovanja krožnega gospodarstva moramo izkoristiti priložnosti, ki jih prinašajo nove tehnologije."

Zakaj je spodbujanje trajnostne potrošnje pomembno?


Poročilo o bolj trajnostnem enotnem trgu, ki ga je pripravil Cormand, izpostavlja statistična poročila, ki navajajo, da je Evropa s svojim ekološkim odtisom presegla biozmožnost našega planeta 10. maja 2019. Če bi vsi ljudje na svetu trošili enako kot Evropejci, bi bilo za zadovoljitev naših potreb potrebnega 2,8 planeta, kot je Zemlja.

Poročilo navaja tudi, da trenutni sistem načrtovane, vgrajene zastarelosti ter pomanjkljivega dostopa do rezervnih delov, informacij o garanciji ter možnosti popravila spodbuja ljudi k nakupi novih stvari namesto k popravilom. 59 odstotkov potrošnikov ne ve, da je najkrajša zakonsko določena garancija v EU dve leti.

Več o pomenu in prednostih krožnega gospodarstva

Odnos do popravil v EU - statistični podatki


Jasno pa je tudi, da si Evropejci želijo trajne izdelke. Raziskava Eurobarometra je pokazala, da 77 odstotkov Evropejcev najprej poskusi popraviti izdelke, preden gre v nakup novih, glede na vedenjsko raziskavo Komisije iz leta 2018 pa bodo potrošniki trikrat bolj verjetno kupili izdelek, ki je označen kot trajen in popravljiv. Približno 79 odstotkov državljanov EU pravi, da bi morali proizvajalci digitalnih naprav olajšati popravilo ali zamenjavo posameznih delov.

Podatki o ravnanju z odpadki v Evropski uniji

S kakšnimi ukrepi hočejo evropski poslanci prispevati k trajnostni porabi?


Ključni izziv, s katerim se ukvarja poročilo, je oblikovanje resnične "pravice do popravila". Popravila bi morala biti preprosta in dostopna. Evropski poslanci hočejo zagotoviti boljši dostop do informacij o popravilih, spodbujati popravila doma, podpreti lokalne, neodvisne serviserje ter garancijo, ki bo zagotovila popravila izdelkov. Naslavlja tudi problem intelektualnih pravic, ki omogočajo pravico do popravila le proizvajalcu ali distributerju.

Poleg tega evropski poslanci pozivajo tudi k zakonski ureditvi označb trajnosti in popravljivosti izdelka.

Evropski poslanci hočejo spodbuditi tudi kulturo ponovne uporabe. Če naj bi potrošniki zaupali izdelkom iz druge roke, jim je treba zagotoviti tako preglednost kot garancije o stanju izdelkov. Poslanci pozdravljajo poslovne modele, ki temeljijo na izposoji, a predlagajo, da se jih temeljito preuči in tako zagotovi dolgoročno uspešno delovanje.

K spodbujanju trajnostnega trga lahko pripomore digitalna tehnologija, pravijo poslanci. Skupni register in digitalni potni list izdelka lahko pripomoreta sledenju kakovosti izdelkov in nadomestnim delom, omogočita se lahko izmenjava informacij med proizvajalci in potrošniki ter bolj učinkovit nadzor trga.

Za presojanje, ali je določena tehnologija prijazna do okolja skozi celoten življenjski cikel, je potrebna temeljita analiza - od pridobivanja surovin ter ponovne uporabe sekundarnih surovin do ravnanja po izteku življenjske dobe izdelka, kar vključuje proizvodnjo, prevoz in uporabo.

Poslanci opozarjajo tudi na morebitne povratne učinke, do katerih pride, ko sta izdelek ali storitev zaradi izboljšane učinkovitosti cenejša, posledično pa se povečata povpraševanje in proizvodnja.

Poročilo poziva javne ustanove, ki obsegajo 16 odstotkov bruto domačega proizvoda EU, naj bodo za zgled in v javnih naročilih dajo prednost majhnim, lokalnim in trajnostnim podjetjem.

Evropski poslanci hočejo tudi bolj odgovorno oglaševanje, pri čemer predvidevajo nove predpise glede zavajajočega, lažnega zelenega oglaševanja.