Vladavina prava v EU: kako deluje člen 7 

 
 

EU v nekaterih potezah madžarske in poljske vlade vidi grožnjo vrednotam EU, med katerimi je tudi vladavina prava. Unija lahko v teh primerih ukrepa v skladu s členom 7 Pogodbe o EU.

Postopek po členu 7 Pogodbe EU  

Poslanci so tako na plenarnem zasedanju 12. septembra od Sveta EU, ki predstavlja države članice, zahtevali, da se izreče o tem, ali na Madžarskem obstaja tveganje za kršenje temeljnih vrednot EU. To mu omogoča člen 7 Pogodbe o EU. Parlament skrbijo poteze madžarske vlade, ki po mnenju mnogih pomenijo ogrožanje neodvisnosti sodstva in pomanjkljivo spoštovanja državljanskih pravic. V poslanski razpravi 11. septembra je sodeloval tudi madžarski premier Viktor Orban.

 

Evropska komisija je sicer decembra 2017 predlagala sprožitev postopka proti Poljski zaradi očitnega tveganja hujše kršitve vrednot, na katerih je utemeljena EU. Komisijo namreč skrbijo spremembe zakonodaje, ki urejajo delovanje ustavnega in drugih sodišč na Poljskem. Te po njenem mnenju ogrožajo neodvisnost sodstva in delovanje pravne države. Parlament je predlog Komisije podprl in tudi že pozval Svet EU, naj se čim hitreje izreče o zadevi.

 

Spoštovanje načela pravne države, ki zagotavlja neodvisnost sodstva, je po členu 2 Pogodbe o EU ena izmed temeljnih vrednot unije.

 

Postopek po členu 7 Pogodbe o EU

 

V Pogodbo o EU je bil člen 7 vključen leta 1997 s spremembami iz Amsterdamske pogodbe. Do sedaj še ni bil uporabljen.

 

V okviru člena 7 je mogoče sprožiti dva postopka: preventivnega, če obstaja očitno tveganje za hujše kršitve vrednost EU, in postopek za uvedbo sankcij, tudi zamrznitve glasovalnih pravic v Svetu EU in Evropskem svetu, če se je takšna kršitev vrednot že zgodila.

 

Proti Poljski je Evropska komisija sprožila preventivni postopek.

 

Odločitev o tem, ali obstaja tveganje za kršitev vrednost (preventivni postopek) oz. ali se je kršitev že zgodila (morebitna uvedba sankcij), v obeh primerih sprejmejo države članice.

 

V prvem primeru je za odločitev potrebnih 4/5 glasov v Svetu, v drugem pa soglasje šefov vlad in držav EU v Evropskem svetu. Podrobneje o postopku v infografiki.

 

Vloga Parlamenta

 

Odločitev, da obstaja očitno tveganje hujše kršitve vrednot EU, lahko Svet sprejme le s soglasjem Parlamenta. Tudi za odločitev, da se je zgodila hujša kršitev vrednot EU, je potrebno soglasje Parlamenta. Sprožitev postopkov po členu 7 lahko sicer Svetu EU predlagata tako Evropska komisija kot Parlament.

 

Parlament je novembra 2017 v resoluciji že ugotovil, da na Poljskem obstaja očitno tveganje hujše kršitve vrednot EU. Decembra 2017 je nato Komisija proti Poljski tudi uradno sprožila postopek po členu 7.

 

Poslanci so se sicer že pred časom zavzeli za to, da Komisija zaradi kršenja vrednot EU postopek po členu 7 sproži tudi proti Madžarski.