Sassoli poziva k ukrepanju glede okrevanja: "Naši državljani pričakujejo pogumne ukrepe" 

 
 
David Sassoli med nagovorom voditeljev Evrope  

Predsednik Parlamenta David Sassoli je pozval voditelje EU, naj se lotijo ukrepov za okrevanje Evrope, ki jo je prizadela kriza covida-19.

Sassoli je nagovoril voditelje držav na začetku videokonference Evropskega sveta 19. junija, na kateri so govorili o načrtih za okrevanje in naslednjem dolgoročnem proračunu EU.


"Čas je luksuz, ki si ga ne moremo privoščiti," je dejal. "Ukrepati moramo hitro in pogumno, saj državljani EU, podjetja in gospodarstva potrebujejo naš takojšen odziv. Naši državljani pričakujejo pogumno ukrepanje. Sedaj je čas, da izpolnimo pričakovanja."


Sassoli je predlog Komisije označil kot "ambiciozen", a dodal: "Menimo, da se dotakne le površine tega, kar mora biti narejeno."


Predsednik je izrazil tudi nestrinjanje s tem, da bi bilo izdajanje posojil ključen del načrtov za okrevanje. "Parlament želi poudariti, da mora biti odplačevanje kakršnega koli skupnega dolga pravično - ne sme obremenjevati prihodnjih generacij," je dejal.


"Ne pozabimo, da bi imelo zagotavljanje pomoči izključno v obliki posojil asimetričen učinek na zadolženost posameznih držav članic in bi bilo za Unijo kot celoto dražje. Sedaj imamo priložnost, da preoblikujemo Evropo in jo naredimo bolj enako, zeleno in usmerjeno v prihodnost. Za ta namen bi morali izkoristiti priložnost, da uvedemo košarico novih lastnih sredstev."


Sassoli je uvedbo novih lastnih sredstev EU ocenil kot "bistven pogoj" za kateri koli dogovor o dolgoročnem proračunu EU.


Poudaril je tudi pomen ambicioznega novega načrta za okrevanje in proračuna in dejal: "Sedaj ni čas za zmanjševanje naših ambicij. Državljanom moramo pokazati vrednost Evrope in našo sposobnost, da jim omogočimo rešitve, ki v njihovem življenju nekaj pomenijo."


Predsednik je spregovoril tudi o tekočih pogajanjih med EU in Združenim kraljestvom o prihodnjih odnosih. Dan pred tem je Parlament sprejel poročilo, v katerem je opredelil svoje poglede. "Prizadevali si bomo za ambiciozen, vključujoč in celovit dogovor, ki bo v skladu s skupnimi obvezami iz politične deklaracije. Verjamemo, da je to za obe strani najboljši možen izid in kljub omejenemu času je z dobro voljo in odločnostjo še vedno mogoč."