2021, evropsko leto železnic 

 
 

EU se je odločila leto 2021 imenovati za "evropsko leto železnic", v katerem bo spodbujala uporabo železnic kot varnega in trajnostnega prometnega sredstva.

Evropski parlament je 15. decembra 2020 podprl predlog Komisije, da se leto 2021 imenuje za "evropsko leto železnic".

Odločitev, ki jo je Svet potrdil 16. decembra, je povezana s prizadevanji EU, da spodbuja okolju prijazne načine prevoza in v skladu z evropskim zelenim dogovorom doseže podnebno nevtralnost do leta 2050.

Načrtovane so že številne dejavnosti za promocijo železnic širom EU, da bi spodbudili posameznike in podjetja k njihovi uporabi.

Trajnostna in varna mobilnost


Izpusti prometa predstavljajo 25 odstotkov vseh toplogrednih plinov v EU, železniški promet pa je odgovoren za le 0,4 odstotke izpustov. Veliko vlakov je na električni pogon in železniški promet je edini, ki je od leta 1990 bistveno zmanjšal izpuste. Železnica lahko igra tudi pomembno vlogo v trajnostnem turizmu.

Zahvaljujoč nizkemu številu nesreč je tudi najbolj varen način kopenskega prometa: železniške nesreče so odgovorne za le 0,1 smrtno žrtev na milijardo potnikov na kilometer, avtobusne 0,23, avtomobilske 2,7 in motoristične 38 (podatki za obdobje 2011-2015).

Leta 2018 je Evropski parlament podprl krepitev pravic potnikov v železniškem prometu.

Železnica povezuje oddaljena območja in zagotavlja notranjo in čezmejno povezanost evropskih regij.

Vendar pa z vlakom potuje le sedem odstotkov potnikov in enajst odstotkov blaga.

Zastarela infrastruktura in poslovni modeli ter visoki stroški obratovanja so med ovirami, ki jih je treba na poti do oblikovanja poenotenega evropskega območja železnic premagati.

75 odstotkov kopenskega prevoza blaga je opravljenih po cestah: pomemben del bi se moral prenesti na železnico in vodne poti, če želimo zmanjšati emisije izpuste.

Za to pa je potrebnih precej naložb in uvedba vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T).

Železnice med pandemijo covida-19


Med krizo zaradi pandemije covida-19 se je izkazalo, da železniški promet lahko tudi v izjemnih okoliščinah zagotovi hiter prevoz nujnih dobrin, kot so hrana, zdravila in gorivo.

Kriza je ta sektor močno prizadela, predvsem zaradi bistvenega zmanjšanja števila potnikov, ki so mu botrovali ukrepi, ki so omejili potovanja. Ne glede na to bo imel železniški promet vlogo v trajnostnem okrevanju po pandemiji.

Zakaj je bilo leto 2021 izbrano za evropsko leto železnic


Leto 2021 je ključno za politiko EU glede železnic, saj je prvo, odkar je v veljavi četrti železniški sveženj. Namen tega zakonodajnega svežnja je oblikovanje v celoti integriranega evropskega železniškega prostora, pri čemer stremi k odstranitvi preostalih institucionalnih, pravnih in tehničnih ovir ter k podpori gospodarski rasti.