InvestEU: Program EU za spodbujanje naložb (video) 

 
 

EU s skladom InvestEU nadaljuje prizadevanja za spodbujanje naložb v Evropi, podpira okrevanje in pripravlja gospodarstvo na prihodnost.

Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju med 8. in 11. marcem potrdili program InvestEU za obdobje 2021-2027. Program je naslednik Evropskega sklada za strateške naložbe, ki je bil ustanovljen leta 2015 kot jedro Junckerjevega načrta za spodbujanje javnih in zasebnih naložb v Evropi. Novi program združuje finančne instrumente z namenom podpiranja investicij, ki so ključne za gospodarsko rast.

Uspešne naložbe


Ko je bil Jean-Claude Juncker leta 2014 izvoljen za predsednika Komisije, je napovedal načrte, s katerimi je hotel zapolniti vrzel v naložbah, ki jih je EU potrebovala za premagovanje posledic finančne in gospodarske krize, ki se je začela leta 2008.

Ideja za Evropskim skladom za strateške naložbe je bila uporabiti omejene vire iz proračuna EU za jamstva Evropski investicijski banki, tako da bi lahko banka izvajala bolj tvegane projekte kot običajno in tako spodbudila naložbenike k sodelovanju.

Načrt je konec leta 2020 presegel svoj cilj mobilizirati 500 milijard javnih in zasebnih investicij za projekte širom EU. Vendar pa kriza zaradi covida-19 in dolgoročni cilji EU - zelena in digitalna prihodnost - predstavljajo nove izzive.

Kako bo deloval InvestEU


Z novim programom bo vzpostavljeno evropsko jamstvo v višini približno 26,2 milijarde evrov, ki bo naložbenim partnerjem omogočilo večja tveganja in podporo več projektom. Glavni naložbeni partner bo še vedno Evropska investicijska banka, neposreden dostop do jamstva EU pa bodo imele tudi banke v državah članicah, ki spodbujajo projekte, in mednarodne finančne institucije.

Program InvestEU naj bi s podpiranjem projektov, ki bodo pritegnili mnoge druge investitorje, mobiliziral več kot 372 milijard evrov naložb v EU in s tem prispeval k okrevanju in izvajanju dolgoročnih prednostnih nalog EU.

Države EU bodo lahko namenile sredstva za InvestEU tudi iz strukturnih skladov, ki jih prejemajo, ali iz sredstev, ki jih prejemajo iz mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je namenjen okrevanju po pandemiji.

"InvestEU je prožno orodje, ki državam članicam omogoča, da načrtujejo uporabo sredstev in niso le njihove končne uporabnice," je na razpravi na plenarnem zasedanju 9. marca dejal soporočevalec (ELS, Portugalska).

Poudarek na trajnostnosti, malih in srednjih podjetjih in inovacijah


Jamstvo EU bo namenjeno štirim ciljem:

  • trajnostna infrastruktura: 9,9 milijarde evrov,
  • raziskave, inovacije in digitalizacija: 6,6 milijarde evrov,
  • mala in srednja podjetja: 6,9 milijarde evrov,
  • socialne naložbe, usposabljanja: 2,8 milijarde evrov.


Vsaj 30 odstotkov naložb v sklopu InvestEU naj bi bilo namenjenih za podnebne cilje. Vsa štiri področja bodo vključevala projekte, ki bodo podpirali pravični prehod k podnebni nevtralnosti v EU. Pri naložbenih projektih, ki bodo prejemali podporo EU, bo potekal nadzor, da ne povzročajo bistvene škode okolju.

Podpora inovacijam in malim podjetjem je pomemben vidik programa InvestEU. V našem videu si oglejte, kako je njegov predhodnik podprl nemško biotehnološko podjetje BioNTech, ki je skupaj z ameriškim farmacevtskim gigantom Pfizerjem razvilo prvo cepivo proti covidu-19, ki ga je odobrila EU.

Evropski poslanci iz odborov za proračun in za ekonomske in monetarne zadeve so na pogajanjih s Svetom zagotovilo kapitalsko podporo malim in srednjim podjetjem, ki jih je prizadela kriza covida-19. Soporočevalka Irene Tinagli (S&D, Italija) je na razpravi dejala, da je možnost kapitalske podpore malim in srednjim podjetjem "morda najpomembnejši rezultat, ki smo ga kot Parlament dosegli" v odločevalskem procesu.