Poudarki s plenarnega zasedanja: kmetijska politika, Belorusija, proračun za leto 2022 

 
 

Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju med 22. in 25. novembrom odobrili novo kmetijsko politiko EU, predstavili svoja priporočila glede zdravil in sprejeli proračun za leto 2022.

Skupna kmetijska politika


V torek so evropski poslanci dokončno potrdili novo, pravičnejšo, bolj zeleno in bolj pregledno skupno kmetijsko politiko EU. Zagotovili so, da bo reformirana skupna kmetijska politika, ki bo stopila v veljavo leta 2023, namenila vsaj 10 odstotkov neposrednih izplačil podpori malim in srednje velikim kmetijam in da bodo vsaj trije odstotki sredstev namenjeni mladim kmetom.

Covid-19


Prav tako v torek so poslanci poudarili, da je nujno zagotoviti višjo stopnjo precepljenosti, tudi v državah izven EU. Poudarili so tudi, da morajo države EU bolje sodelovati.

Belorusija


V sredo je voditeljica beloruske opozicije Svetlana Tihanovska nagovorila Parlament in pozvala Evropo, naj pomaga dati glas beloruskemu ljudstvu. Dejala je, da bi morale EU, ZDA in Velika Britanija usklajevati svoje sankcije proti režimu, da bodo "učinkovite in ne le simbolične". Na torkovi razpravi so poslanci pozvali, naj nova migracijska politika preprečuje zlorabo beguncev v politične namene.

Zakonite migracije


V četrtek so poslanci pozvali k oblikovanju nove ambiciozne sheme sprejemanja nizko in srednje usposobljenih delavcev iz tretjih držav, kar bi pomagalo reševati demografske izzive Evrope in usklajevati sposobnosti delavcev s potrebami delodajalcev. Pozvali so tudi k oblikovanju okvira za prepoznavanje njihove usposobljenosti in kvalifikacij.

Proračun EU


Parlament je v sredo sprejel proračun EU za leto 2022, ki ga je nato predsednik Parlamenta s podpisom uzakonil. Proračun obsega skoraj 480 milijonov dodatnih sredstev za financiranje ključnih prioritet, kot so zdravje, mladi in podnebni ukrepi.

Farmacevtska strategija


V poročilu, sprejetem v sredo, je Evropski parlament predstavil sveženj priporočil, kakšna naj bo nova farmacevtska strategija EU, ki j namenjena zagotavljanju dostopnih zdravil, bolj preglednih cen in močnejših dobavnih verig, kar se bo pomagalo izogniti njihovemu pomanjkanju.

Kritične surovine


Prav tako v sredo so poslanci pozvali Komisijo, naj pripravi novo strategijo, ki bo pripomogla k zmanjšanju odvisnosti Evrope od uvoza kritičnih surovin. Te snovi so ključne za evropsko industrijo, njihovo pridobivanje pa mora spoštovati okoljske in socialne standarde, pravi poročilo.

Istanbulska konvencija


V četrtek, na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, so evropski poslanci pozvali šest držav EU (Bolgarijo, Češko, Madžarsko, Latvijo, Litvo, in Slovaško), ki še niso ratificirale istanbulske konvencije, naj to storijo brez odlašanja.

Izkaznica za socialno varnost


V ponedeljek so evropski poslanci preizpraševali Komisijo o stanju na področju evropske izkaznice za socialno varnost. Dejali so, naj se to digitalno orodje čim prej uvede, kar bo pomagalo zmanjšati birokratske obremenitve mobilnih delavcev.

Direktiva o minimalnih plačah


V četrtek so evropski poslanci potrdili mandat za pogajanja s Svetom o direktivi o minimalnih plačah. Njen namen je zagotoviti dostojno življenje delavcev v vseh državah EU.