Kaj novi odnosi med EU in Združenim kraljestvom pomenijo za vas 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Odnosi med EU in Združenim kraljestvom so se po Brexitu spremenili. Preverite, kaj to pomeni za vas.

Združeno kraljestvo je 31. januarja 2020 zapustilo EU, po prehodnem obdobju, v katerem je bilo še vedno del skupnega trga in carinske unije - slednje je omogočilo pogajanja v o prihodnjih odnosih. Po intenzivnih pogajanjih je bil konec decembra 2020 dosežen dogovor o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom, ki ga je Parlament dokončno potrdil 27. aprila 2021


Odgovori na nekatera vprašanja so zajeti že v dogovor o izstopu, ki sta ga EU in Združeno kraljestvo sklenila konec leta 2019. Ta dogovor ureja zaščito pravic državljanov EU v Združenem kraljestvu in obratno, finančne obveznosti Združenega kraljestva iz časa članstva in tudi meje, še posebej z Irsko.

Življenje in delo v Združenem kraljestvu ali v EU


Državljani EU v Združenem kraljestvu ali državljani Združenega kraljestva v državi EU, ki so tam že živeli pred januarjem 2021, bodo lahko tam živeli in delali še naprej, če so tam prijavljeni, in jim bodo države članice ali Združeno kraljestvo izdale dovoljenja za bivanje.

Za državljane Združenega kraljestva, ki še ne živijo v EU, pravica do življenja in dela v kateri koli državi EU (razen Irske, s katero ima Združeno kraljestvo poseben sporazum), ne bo avtomatično podeljena in se lahko soočijo z omejitvami. Prav tako njihova izobrazba ne bo avtomatično prepoznana v državah EU, kot je bila do sedaj.

Državljani Združenega kraljestva, ki bodo želeli obiskati EU ali v njej bivati več kot 90 dni iz kakršnega koli razloga, bodo morali izpolnjevati pogoje za vstop in bivanje, ki veljajo za državljane držav izven EU. To velja tudi za državljane Združenega kraljestva, ki imajo v EU prijavljeno drugo prebivališče.

Prebivalci EU, ki se bodo želeli preseliti v Združeno kraljestvo dolgoročno ali, da bi tam delali - se pravi, za dlje kot za šest mesecev - bodo morali izpolnjevati pogoje za priseljevanje, ki jih postavlja vlada Združenega kraljestva, med drugim bodo morali zaprositi za vizum.

Potovanja


Državljani Združenega kraljestva lahko obiskujejo EU skupaj 90 dni v 180-dnevnem obdobju in za to ne potrebujejo vizuma.

Vendar pa državljani Združenega kraljestva ne morejo več skozi hitre carinske preglede in preglede potnih listov v EU. Imeti bodo morali povratno vozovnico in po potrebi dokazati, da imajo dovolj sredstev za obisk, njihov potni list pa bo moral biti veljaven vsaj še šest mesecev.

Državljani EU bodo lahko brez vizuma obiskali Združeno kraljestvo za obdobje do šestih mesecev, za vstop bodo potrebovali potni list.

Zdravstvo


Državljani EU, ki so začasno v Združenem kraljestvu, bodo lahko še vedno koristili nujne medicinske storitve z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Če bodo v Združenem kraljestvu bivali več kot šest mesecev, bodo morali plačati dodatek.

Upokojenci bodo še naprej lahko koristili zdravstvene storitve v državi stalnega prebivališča. Država, ki izplačuje njihovo pokojnino, bo povrnila stroške državi bivanja.

Erasmus


Združeno kraljestvo se je odločilo, da ne bo več sodelovalo v priljubljenem programu študentskih izmenjav Erasmus+ in da bo uvedlo svoj program izmenjav. Tako študentje iz EU ne bodo več mogli sodelovati v programu izmenjav z Združenim kraljestvom. Izjema pa so študentje s Severne Irske, ki se bodo lahko udeležili izmenjave v okviru Erasmusa na Irskem.

Trgovanje z blagom in storitvami


Dogovor omogoča trgovanje z blagom med Združenim kraljestvom in državami EU brez carin in kvot. Pri tem pa je treba upoštevati nove postopke uvoza v in izvoza iz Združenega kraljestva, saj so na mejah nadzori upoštevanja predpisov notranjega trga EU (kot so denimo zdravstveni, varnostni, socialni, okoljski standardi) oziroma predpisi Združenega kraljestva.

To prinaša več birokratskih postopkov in dodatne stroške. Ves uvoz v EU bo podvržen carinskim formalnostim, ker morajo biti skladni z vsemi standardi EU, bodo podvrženi tudi preverbam in nadzorom. To ne velja za blago, ki se bo izmenjevalo med Severno Irsko in EU.

Podjetja iz Združenega kraljestva nimajo več avtomatično pravice nuditi svoje storitve v EU. Če bodo želela še naprej delovati v EU, bodo morala imeti v njej registriran naslov.

Zastavi Evropske unije in Velike Britanije. ©AdobeStock/Ink drop