Pravični davki 
Za pregleden davčni sistem v EU 

Gospodarstvo  Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   

Utaja in izogibanje davkom: kako si Evropski parlament prizadeva za pošteno obdavčitev podjetij in multinacionalk

članki 

Videoposnetki 

       

članki 

Vsako leto se z vseevropskimi goljufijami na področju DDV v EU izgubi 170 milijard evrov. Parlament pravi, da je čas, da se to prepreči in predlaga reformo 23 let starega sistema obračunavanja DDV v EU.
       

Na enotnem trgu EU veljajo pravila o plačevanju davka na dodano vrednost, ki so bila sprejeta leta 1993. Potrebna je reforma, opozarja nemški poslanec Werner Langen (ELS), saj podjetja vedno več poslujejo čez meje svoje države, širi se tudi e-trgovina. Ob tem ne gre pozabiti na davčne goljufije z DDV. Langenovo poročilo je odziv Parlamenta na akcijski načrt Evropske komisije o reformi ureditve DDV v EU. Poslanci bodo o njem razpravljali 23. novembra, glasovali pa dan kasneje.

Evropski parlament, Strasbourg; 25/11/2015        
Sporočilo za javnost 

Sporočilo za javnost 

Evropski poslanci so v sredo sprejeli resolucijo s svojimi priporočili, kako bi v Evropi oblikovali bolj uravnoteženo in pravično davčno politiko. Države članice pozivajo, naj se dogovorijo o obveznem poročanju multinacionalk o dobičkih in davkih po posameznih državah, skupni konsolidirani osnovi za davek na dohodek pravnih oseb, enotni opredelitvi davčnih pojmov in za več preglednosti in odgovornosti pri doslej tajnih davčnih stališčih za podjetja.

Ferreira Theurer ITW_        

Delo posebnega odbora za davčne odločbe, ki je preiskoval ukrepe držav Evropske unije za lajšanje davčnega bremena multinacionalk, ni bilo lahko, pravita poročevalca Elisa Ferreira (S&D, Portugalska) in Michael Theurer (ALDE, Nemčija). Vlade korporacijam ponujajo ugodne davčne pogoje in tako zaostrujejo davčno konkurenco v EU. Preglednosti ni, multinacionalke in finančna ministrstva držav članic se v zvezi s tem zavijajo v molk.