Digitalna preobrazba v EU 
Koristi za ljudi, gospodarstvo in okolje 

Družba  Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   

EU pomaga krepiti evropske digitalne zmogljivosti in ustvarjati nove priložnosti za podjetja in potrošnike ter obenem ščitili temeljne pravice.

članki 

Videoposnetki 

članki 

Videoposnetki 

       
(Trajanje videoposnetka:) 

članki 

Videoposnetki 

       
(Trajanje videoposnetka:) 

       
(Trajanje videoposnetka:) 

članki 

Videoposnetki