Masovni podatki: definicija, priložnosti, izzivi (infografika) 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Preberite, kaj so masovni podatki ter kakšne priložnosti in izzive predstavljajo za ljudi, podjetja in okolje.

V vsakodnevnem življenju uporabljamo vse več elektronskih naprav, v proizvodnji in storitvah so procesi vse bolj digitalizirani. To pomeni, da se dnevno ustvari ogromne količine digitalnih podatkov - v gospodarstvu in v osebnih in družbenih dejavnostih ljudi.

Evropska komisija predvideva, da bo količina podatkov do leta 2025 globalno zrasla za 530 odstotkov v primerjavi z letom 2018.

Podatki so pomemben del digitalne preobrazbe EU. Delovanje umetne inteligence temelji na podatkih in njen razvoj, ki je med prednostnimi nalogami EU, je odvisen od tega, kako bodo podatki upravljani v Evropi. Podatki so tudi sestavni del digitalnih storitev, ki oblikujejo naša vsakdanja življenja in gospodarstvo. Parlament je sprejel predloge, kako oblikovati zakonodajo o podatkih, da bo učinkovita strategija o podatkih koristila ljudem, podjetjem, okrevanju EU in zelenemu prehodu Unije.

Več o priložnostih, ki jih predstavlja umetna inteligenca, in kaj hoče glede tega Evropski parlament

Infografika: kaj so masovni podatki in kako lahko izboljšajo naša življenja  

Kaj so masovni podatki?


Masovni podatki
so zbrani nizi podatkov, ki so tako veliki in kompleksni, da so za njihovo obdelavo potrebne nove tehnologije, denimo umetna inteligenca. Podatki prihajajo iz mnogih različnih virov. Pogosto so istega tipa, podatki o lokaciji milijonov mobilnih telefonov so na primer lahko uporabljeni za preprečevanje prometnih zamaškov, lahko pa so tudi kombinacija različnih tipov, denimo zdravstvenih kartotek in pacientove uporabe mobilne aplikacije. Tehnologija omogoča izjemno hitro zbiranje teh podatkov, skorajda istočasno, kot nastajajo, in analizo, s katero pridobimo nove uvide in ideje.

Iz kje pridejo masovni podatki? 
  • Lahko jih ustvarjajo ljudje: v mobilnih aplikacijah, na spletu (družbena omrežja, nakupi, ...), podatki e-uprave ... 
  • Lahko jih ustvarjajo naprave ali jih zbirajo senzorji predmetov, ki so povezani v internet stvari, denimo pametni avtomobili, tovarne, GPS sateliti, vremenski sateliti itd. 

Priložnosti masovnih podatkov


Masovni podatki predstavljajo priložnosti na številnih področjih.

Industrija

Masovni podatki so za podjetja priložnost za razvoj inovativnih izdelkov in storitev. Omogočajo tako boljše analiziranje potreb in želja kot za oblikovanje popolnoma novih izdelkov. Za delovanje aplikacij in platform, ki so postale pomemben del naših življenj in gospodarstva, so ključni osebni podatki, boljše izkoriščanje industrijskih podatkov pa bi lahko omogočilo nov val inovacij v EU. Podatki lahko tudi povečajo produktivnost in pomagajo zmanjševati stroške, denimo z boljšim napovedovanjem prodaje ali potrebnega vzdrževanja v pametnih tovarnah.

Okolje

Podatki, ki jih zbirajo sateliti, lahko izboljšajo raziskave in pomagajo EU zmanjšati izpuste toplogrednih plinov. Prav tako lahko pomagajo pri odzivu na naravne katastrofe, kot so gozdni požari. Bolj učinkoviti proizvodni procesi pa bi morali pomagati zmanjševati količino izpustov in odpadkov.

Zdravstvo

Analiza velikih količin zdravstvenih podatkov, denimo anonimiziranih kartotek ali podatkov, ki jih vnesejo pacienti v aplikacijah, lahko omogočijo boljšo diagnostiko, zdravljenje in razvoj zdravil ter pomagajo zmanjšati stroške zdravljenja.

Kmetijstvo

Kmetje lahko izkoristijo podatke, ki jih zbirajo sateliti in senzorji, za bolj smotrno uporabo virov, kot sta voda in sonce, ter prilagodijo posevke spreminjajočim se razmeram.

Javni sektor

Podatki in napredna analitika lahko pripomorejo k večji učinkovitosti javnih storitev, prilagajanju storitev potrebam državljanov in izboljšanju preglednosti.

Promet

Masovni podatki, zbrani s pomočjo GPS in družbenih omrežij, lahko pomagajo odpravljati prometne zamaške. Boljše upravljanje s prometom prispeva tudi k prihranku časa in goriva ter zmanjšuje izpuste CO2.

SL_IFG big data 2.jpg  

Izzivi masovnih podatkov


Zamujene priložnosti

Če EU zamudi priložnost, da izkoristi potencial masovnih podatkov, bi to lahko pomenilo slabšo izvedbo velikih evropskih programov, denimo zelenega dogovora, in hude posledice za potrošnike, podjetja in gospodarstvo.

Zaščita pravic

Ponudniki digitalnih storitev imajo običajno več informacij o uporabnikih kot obratno. Neravnovesje moči lahko pomeni grožnjo, da se bodo podatki o preferencah in celo šibkostih ljudi izkoristili v komercialne ali politične namene. Oglasi, ki so prilagojeni ozko določenim skupinam uporabnikov, so zaskrbljujoči, saj odpirajo vprašanja o možnih manipulacijah.

Avtomatizirana ocenjevanja ljudi, temelječa na podatkih, bi lahko pomenila kategoriziranje posameznikov ali skupin, kar bi jim lahko nepravično zaprlo vrata do zaposlitvenih priložnosti ali zdravstvenih zavarovanj.