Digitalna transformacija: pomen, prednosti in politike EU 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Preverite, kako EU pomaga oblikovati digitalno transformacijo v Evropi tako, da bodo imeli od nje koristi ljudje, podjetja in okolje.

Digitalna transformacija je med prednostnimi nalogami EU. Evropski parlament pomaga oblikovati politike, ki bodo okrepile zmožnosti Evrope na področju novih digitalnih tehnologij, zagotovile nove priložnosti podjetjem in potrošnikom, podprle zeleni prehod EU in doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050, izboljšale digitalne spretnosti prebivalcev in usposabljanje delavcev ter pomagale digitalizirati javne storitve, hkrati pa zagotavljale spoštovanje temeljnih pravic in vrednot.

Parlament je s poročilom o oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope pozval Komisijo, naj se še bolj intenzivno loti izzivov, ki jih predstavlja digitalni prehod, še posebej, da bodo izkoriščene priložnosti digitalnega notranjega trga in da bo izboljšana uporaba umetne inteligence.

Kaj je digitalna transformacija? 
  • Digitalna transformacija pomeni tako vključevanje digitalnih tehnologij s strani podjetij kot vpliv teh tehnologij na družbo.  
  • Digitalne platforme, internet stvari, računalništvo v oblaku in umetna inteligenca so med tehnologijami, ki vplivajo na ... 
  • ... področja od prometa do energetike, kmetijstva, telekomunikacij, finančnih storitev, proizvodnje in zdravstva ter preoblikujejo življenja ljudi.  
  • Tehnologije bi lahko pomagale optimizirati proizvodnjo, zmanjšati izpuste in količino odpadkov in okrepile konkurenčne prednosti podjetij, potrošnikom pa zagotovile nove storitve in izdelke. 

Financiranje digitalnih prioritet EU


Digitalno področje igra ključno vlogo v vseh politikah EU. Kriza zaradi covida-19 je poudarila potrebo po odzivu, zazrtem v prihodnost, ki bo dolgoročno koristil družbi in konkurenčnosti. Digitalne rešitve predstavljajo globalne priložnosti in so ključne za zagotavljanje okrevanja Evrope in konkurenčni položaj v globalnem gospodarstvu. Med zahtevami načrta EU za gospodarsko okrevanje je, da države članice namenijo vsaj 20 odstotkov 672,5 milijard evrov vrednega mehanizma za okrevanje in razvoj za digitalni prehod. Investicijski programi, kot sta v raziskave in razvoj usmerjeno Obzorje Evropa in v infrastrukturo usmerjeni instrument za povezovanje Evrope prav tako namenjata visoke zneske za digitalne napredke.

Splošna politika EU je podpirati digitalne cilje z vsemi programi, nekateri investicijski programi in novi predpisi pa so posebej osredotočeni na njihovo doseganje.

Program digitalna Evropa


Na aprilskem plenarnem zasedanju je Parlament potrdil program Digitalna Evropa, prvi finančni instrument EU, ki je osredotočen na zagotavljanje tehnologije podjetjem in prebivalcem. Cilj programa je vlagati v digitalno infrastrukturo, da bodo strateške tehnologije lahko pomagale okrepiti konkurenčnost EU, izpeljati zeleni prehod in zagotoviti tehnološko suverenost. Program bo vložil 7,6 milijarde evrov v pet področij:

  • superračunalnike (2,2 milijardi evrov),
  • umetno inteligenco (2,1 milijarde),
  • kibernetsko varnost (1,6 milijarde),
  • napredne digitalne spretnosti (577 milijonov) in
  • zagotavljanje uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi (1,1 milijarda).

 

Spletne platforme


Spletne platforme so pomemben del gospodarstva in življenj ljudi. Predstavljajo ogromne priložnosti kot tržnice in so pomembni komunikacijski kanali. Hkrati pa predstavljajo tudi pomembne izzive. EU pripravlja novo zakonodajo o digitalnih storitvah, ki je usmerjena v zagotavljanje poštene konkurence, inovacije in rast, hkrati pa želi okrepiti varnost na spletu, se bolje soočati z nezakonitimi vsebinami in zagotoviti zaščito svobode govora, novinarske svobode in demokracije.

Več o tem, zakaj in kako hoče EU regulirati spletne platforme.

Kibernetska varnost


Digitalni in fizični svet sta vse bolj prepletena in pojavljajo se nove nevarnosti. Kibernetska varnost je pomembna na vse več področjih, od varnosti potrošnikov na spletu do delovanja bolnišnic ter dobave vode in elektrike.

Evropski poslanci so pozvali k oblikovanju skupnih kibernetskih obrambnih zmogljivosti in 11. novembra 2021 sprejeli svoj pogajalski položaj o direktivi, ki je namenjena doseganju visoke ravni kibernetske varnosti povsod v EU.

Parlament je nedavno sprejel predpise o novem evropskem središču in mreži kibernetske varnosti in za preprečevanje širjenja terorističnih vsebin prek spleta.


Preberite več o tem, zakaj je kibernetska varnost pomembna in katere so ključne in rastoče grožnje kibernetski varnosti.

Umetna inteligenca in strategija za podatke


Umetna inteligenca bi lahko pomenila številne prednosti za ljudi, podjetja in javne uprave, hkrati pa prinaša pomembna tveganja. Da bi Evropa kar najbolje izkoristila priložnosti, ki jih predstavlja umetna inteligenca, so evropski poslanci poudarili potrebo po zakonodaji, osredotočeni na ljudi, ki ima namen oblikovati okvir za umetno inteligenco, ki bo zaupanja vredna, ki bo upoštevala etične standarde, podpirala delovna mesta, pomagala graditi konkurenčno "umetno inteligenco, narejeno v Evropi" in ki bo vplivala na globalne standarde. Komisija je zakonodajni predlog za umetno inteligenco predstavila 21. aprila 2021.

Več o tem, kakšne predpise o umetni inteligenci hoče Evropski parlament in kakšne dolgoročne ukrepe predlaga posebni odbor Parlamenta, da bi EU uresničila potencial umetne inteligence.


Kako uspešno se bo razvijala umetna inteligenca v Evropi je odvisno tudi od uspešne evropske strategije za podatke. Parlament je poudaril potencial, ki ga za evropska podjetja in raziskovalce pomenijo industrijski in javni podatki, in pozval k oblikovanju evropskih podatkovnih prostorov, infrastrukture za masovne podatke in zakonodaje, ki bo prispevala k zaupanju.

Več o tem, kaj glede evropske strategije za podatke hoče Evropski parlament.

Digitalne spretnosti in izobraževanje


Pandemija je pokazala tudi, kako pomembne so digitalne spretnosti za delo in za komuniciranje, poudarila pa je tudi razkorak v digitalnih spretnostih in potrebo po krepitvi digitalne izobrazbe. Parlament poziva, naj novi program znanj in spretnosti za Evropo zagotovi, da bodo državljani in podjetja lahko dodobra izkoristili prednosti tehnološkega napredka.

42 %  ; državljanov EU nima osnovnih digitalnih spretnosti.

Poštena obdavčitev digitalnega gospodarstva


Večina davčne zakonodaje je bila sprejeta precej preden je digitalno gospodarstvo sploh obstajalo. Za zmanjšanje izogibanja davkom in bolj pošteno obdavčenje poslanci pozivajo k oblikovanju globalne minimalne davčne stopnje in novih pravil obdavčenja, ki bi zagotovila, da se več davkov plača tam, kjer se ustvari vrednost, ne pa tam, kjer je davčna stopnja najnižja.