Potrošniški krediti: zakaj je potrebna posodobitev predpisov EU 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 
Neustrezni potrošniški krediti lahko ljudi spravijo v težave.  

Evropski poslanci podpirajo posodobitev predpisov EU o potrošniških kreditih. Pomagala bo potrošnikom, ki se soočajo z novimi digitalnimi možnostmi in težavnim gospodarskim stanjem.

Potrošniški krediti so posojila, namenjena nakupu potrošniškega blaga in storitev. Pogosto se jih uporablja za plačevanje avtomobilov, gospodinjskih naprav in za potovanja.

Obstoječi evropski predpisi


Namen obstoječih evropskih predpisov - direktive o potrošniških kreditnih pogodbah - je zaščititi potrošnike in hkrati spodbujati evropski trg potrošniških kreditov. Predpisi se nanašajo na kredite v višini med 200 in 75.000 evrov in od kreditodajalcev zahtevajo, da posojilojemalcem podajo informacije, s katerimi lahko primerjajo ponudbe in se na podlagi informacij tehtno odločijo. Potrošniki imajo 14 dni za razklenitev pogodbe, prav tako lahko predčasno poplačajo kredit, s čimer si znižajo stroške.

Predpisi so bili sprejeti leta 2008 in jih je treba posodobiti, da bodo ustrezali sedanjim razmeram.

Zakaj so potrebne spremembe


Zaradi težavnega gospodarskega stanja se vse več ljudi zanima za posojila, hkrati pa je digitalizacija na trg prinesla nove akterje, tudi nebančne, kot so aplikacije za posojila preko skupnostnega financiranja.

To denimo pomeni, da je lažje in bolj razširjeno jemati majhna posojila, vendar pa se ta lahko izkažejo za draga ali neprimerna. Prav tako to pomeni, da se je treba posvetiti novim načinom podajanja informacij prek digitalnih poti in ocenjevanju kreditne sposobnosti potrošnikov s pomočjo umetne inteligence in netradicionalnimi podatki.

Predpisi, ki so v veljavi, ne ščitijo v dovoljšnji meri potrošnikov, ki so dovzetni za prekomerno zadolženost. Poleg tega predpisi niso usklajeni po vsej EU.

Novi predpisi o potrošniških kreditih

Septembra 2022 je Parlament sprejel svoje stališče o novih predpisih glede potroniških kreditov, ki jih je predlagala Komisija.

Evropski poslanci v odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov so 12. julija 2022 sprejeli svoje poročilo o novih predpisih.

Predlagani predpisi pravijo, da morajo kreditodajalci zagotoviti potrošnikom standardne informacije na bolj pregleden način, ključni podatki morajo biti jasno razvizni na kateri koli napravi, tudi na mobilnem telefonu.

Poslanci so poudarili, da oglaševanje kreditov ne sme spodbujati prekomerno zadolženih potrošnikov k najemanju kreditov in da mora oglaševanje vsebovati vidno sporočilo, da izposojanje denarja nekaj stane.

Za boljše ugotavljanje pred odobritvijo kredita, ali ta ustreza potrebam in zmožnostim posameznika, si evropski poslanci prizadevajo, da bi bili obvezni denimo podatki o trenutnih obveznostih ali življenjskih stroških, dodali pa so, da se podatki z družbenih omrežij in zdravstveni podatki ne bi smeli upoštevati.

Poslanci pravijo, da bi se morali novi predpisi nanašati na kredite do 150.000 evrov, pri čemer naj bi vsaka država zgornjo mejo določila na podlagi razmer v njej. Prav tako hočejo predpise o možnostih prekoračitve kredita, ki postajajo vse bolj pogoste, pravijo pa, da naj se države same odločijo, ali naj se predpisi o potrošniških kreditih uporabljajo za nekatera posojila, kot so posojila do 200 evrov, brezobrestna posojila in kratkoročna posojila z minimalnimi stroški.

Prihodnji koraki


Pogajalci Parlamenta se bodo pričeli pogajati s Svetom in Komisijo o končni obliki predpisov.