Deli to stran: 

članki 

Infographic ABC of the EU institutions        

Ustanove EU skrbijo za delovanje in razvoj Evropske unije, uresničevanje njenega poslanstva in dobrobit Evropejcev. Kakšne so njihove naloge in pristojnosti?