Dolgoročni proračun EU 
Obnova po covidu-19 in proračun EU 2021-2027 

Gospodarstvo  Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   

Ambiciozen dolgoročni proračun EU bo ključen za ponoven zagon gospodarstva in za gradnjo zelene, digitalne in odporne Evrope po pandemiji covida-19. Poglejte, kako bo to dosegal.

članki 

Videoposnetki 

članki 

Sporočila za javnost 

Več 

Videoposnetki 

       
(Trajanje videoposnetka:) 

članki 

Proračunska poraba 

Sporočila za javnost (januar-julij 2020) 

Videoposnetki 

       
(Trajanje videoposnetka:) 

       
(Trajanje videoposnetka:) 

članki 

Videoposnetki 

       
(Trajanje videoposnetka:) 

       
(Trajanje videoposnetka:) 

       
(Trajanje videoposnetka:) 

       
(Trajanje videoposnetka:) 

članki 

       

Obseg proračuna EU - 157,9 milijard evrov za leto 2017 - se giblje okrog enega odstotka skupnega bruto nacionalnega proizvoda držav članic; njihovi prispevki zagotovijo 80 odstotkov vseh njegovih prihodkov. Poslanec Alain Lamassoure (ELS, Francija), eden od avtorjev poročila o virih proračuna EU, meni, da bi se morala EU bolj nasloniti na lastne vire financiranja, kot je davek na dodano vrednost ali na CO2. To poročilo bo 12. januarja poslancem predstavil nekdanji komisar Mario Monti.

       

Države Evropske unije so leta 2013 potrdile dolgoročni finančni okvir unije za obdobje 2014-2020. Parlament je takrat vztrajal, naj se finančni okvir na polovici mandata, torej letos, znova oceni: je za ukrepe, ki jih je treba sprejeti na področju varnosti, priseljevanja in spodbujanja gospodarske rasti, v proračunu EU res zagotovljenega dovolj denarja? Parlament meni, da mora biti proračun EU dovolj prožen, da hitro in učinkovito nakaže denar tja, kjer je potreben.

Videoposnetki 

       
(Trajanje videoposnetka:) 

       
(Trajanje videoposnetka:) 

       
(Trajanje videoposnetka:) 

       
(Trajanje videoposnetka:)