Nov finančni okvir EU mora vsebovati nove vire prihodkov 

 
 

Deli to stran: 

Parlament želi, da proračun EU ne bi bil tako močno odvisen od prispevkov držav članic. Zato unija potrebuje nove, lastne vire prihodkov.

O tem bo govora 2. maja na plenarnem zasedanju. Pričakovati je, da bo predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker predstavil predloge za nove lastne vire proračuna EU.

 

Brez novih virov prihodka ne bo soglasja Parlamenta

 

»Novega finančnega okvira ne bomo potrdili, če ta ne bo vseboval novih virov,« je opozoril belgijski poslanec Gerard Deprez (ALDE).  

 

Sedanji večletni finančni okvir, ki omejuje obseg vsakoletnih proračunov EU, se izteče leta 2020. Parlament je zato 14. marca 2018 začel razpravo o oblikovanju novega večletnega finančnega okvira, ki bo v veljavo stopil s 1. januarjem 2021.

 

Stališče Parlamenta je, da proračun EU ne bi smel biti skoraj izključno odvisen od višine prispevkov držav članic unije.

 

Poljski poslanec Janusz Lewandowski (ELS) v svojem poročilu o lastnih virih proračuna EU kot morebitne nove vire prihodkov omenja davek na dobiček, okoljske davke, evropski davek na finančne transakcije, posebne davke za podjetja v digitalnem sektorju in novo ureditev davka na dodano vrednost v EU.

 

Zakaj so potrebni novi viri prihodkov?

 

Že pogodbe o EU državam članicam nalagajo, da uredijo financiranje proračuna EU z lastnimi viri, opozarja poslanec Deprez.

 

Poleg tega je po njegovem mnenju sedanji sistem, ki temelji na bruto nacionalnih dohodkih držav članic, »nelogičen, nerazumljiv in zapleten, saj vsebuje popuste in izjeme.«

 

Danes 70 odstotkov prihodkov proračuna EU predstavljajo prispevki držav članic, 12 odstotkov davek na dodano vrednost, 13 odstotkov pa prihodki iz naslova davkov, ki jih plačujejo uradniki EU, in glob, ki jih morajo plačati podjetja za kršenje konkurenčne zakonodaje.

 

Poslanec Lewandowski želi, da bi v prihodnje eno tretjino prihodkov proračuna EU zagotovili lastni viri. »Vsak nov lasten vir bi znižal obseg prispevkov držav članic, tako da ne bi bilo dvojnega vplačevanja,« je razložil.

 

Ugoden trenutek za nove vire

 

Lewandowski meni, da je zdajšnji trenutek ugodnejši za uvedbo novih virov prihodka, kot so bila pogajanja o dobrih 960 milijard evrov težkem večletnem finančnem okviru 2014-2020 pred sedmimi leti. »Takrat je bila razprava težavna, govorilo se je o varčevanju,« je pojasnil poslanec.

 

Za nove vire prihodkov v naslednjem finančnem okviru EU se je sicer v razpravi na aprilskem plenarnem zasedanju zavzel tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.