Proračun EU: Parlament se zavzema za nove vire prihodka 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Za financiranje obnove po covidu-19 in vlaganje v prihodnost Evrope Parlament želi nove vire prihodkov Unije. Več o tem si lahko ogledate v videu.

Pandemija covida-19 ima družbeno-gospodarske posledice, kakršnih EU doslej še ni doživela. Najnovejše napovedi pravijo, da se bo gospodarstvo letos skrčilo za 8,3 odstotka. EU in države članice so sprejele številne izredne ukrepe proti zdravstveni krizi in njenim posledicam. Evropska unija se bori proti neposrednim posledicam koronavirusa in hkrati še naprej gradi bolj zeleno in digitalno Evropo, pri čemer bo glavno orodje dolgoročni proračun EU.


Proračun za obnovo

Priprave na oblikovanje proračuna za obdobje 2021-2027 so se pričele maja 2018. Zaradi izbruha koronavirusa je Evropska komisija maja 2020 predstavila nov predlog proračuna, ki upošteva posledice pandemije. Predlog je sledil pozivu Parlamenta, naj se oblikuje velikopotezen sveženj za obnovo, ki poleg proračuna v višini 1.080 milijard evrov obsega tudi instrument za okrevanje v višini 750 milijonov evrov, ki ga sestavljajo dotacije in posojila.

Voditelji EU so na srečanju med 17. in 21. julijem predlagani proračun zmanjšali na 1.074 milijard evrov, kar je izzvalo nasprotovanje evropskih poslancev, ki so poudarili, da to ogroža temeljne programe EU. O proračunu se od avgusta pogajajo Parlament in vlade držav članic v Svetu.

Več o načrtu EU za gospodarsko okrevanje

EU si bo lahko 750 milijard evrov za instrument okrevanje lahko sposodila po spremembi predpisov, ki postavljajo pogoje za financiranje proračuna EU. Za povečanje zmožnosti EU za izposojanje na finančnih trgih in kasnejše odplačevanje dolga Komisija predlaga povečanje najvišjega zneska, ki ga Unija lahko zbere od držav članic. Parlament je 16. septembra glasoval, da naj se ta postopek izvede. Odločitev Parlamenta omogoča Svetu, da hitro sprejme nove predpise in začne postopek ratifikacije v 27 državah EU, da se bo lahko načrt za okrevanje začel čim prej pričel izvajati.


Novi viri prihodkov za financiranje okrevanja

Viri proračunskih prihodkov EU (imenovani tudi lastni viri) so že nekaj desetletij praktično nespremenjeni. Vključujejo carine in nacionalne prispevke z naslova DDV in deleža bruto domačega proizvoda. Tekom let je Parlament večkrat pozval k reformam lastnih sredstev.

Glede na to, da je Evropa v procesu okrevanja od izbruha koronavirusa, evropski poslanci vztrajajo, da je treba vpeljati nove vire prihodkov, ki bodo pokrili naložbe v instrument za okrevanje, preprečili strme padce izdatkov EU in zagotovili, da odziv na covid-19 ne bo postal breme za prihodnje generacije.

Parlament predlaga nove prihodke v obliki okoljskih in finančnih dajatev. Te vključujejo:

  • skupno konsolidirano davčno osnovo za pravne osebe,
  • davek na digitalne storitve,
  • davek na finančne transakcije,
  • prihodke iz sistema trgovanja z izpusti,
  • prispevke z naslova odpadkov embalaže iz nereciklirane plastike,
  • dajatve na ogljik za uvoz nekaterih izdelkov iz tretjih držav.

Poslanci so na glasovanju 16. septembra vztrajali pri uvedbi pravno zavezujoče časovnice za uvedbo novih virov prihodka. Parlament je večkrat pozval tudi k opustitvi vseh proračunskih popravkov in rabatov, od katerih imajo koristi le nekatere države EU.


Evropejci pozivajo k višjemu proračunu EU

Vsako odločitev o dolgoročnem proračunu bodo morali potrditi evropski poslanci in Parlament je že dejal, da je vpeljava novih virov prihodkov obvezna za dogovor. Raziskava, ki je bila po naročilu Parlamenta izvedena junija 2020, kaže, da večina (56 %) Evropejcev verjame, da bi EU morala imeti več finančnih sredstev za premagovanje posledic covida-19.

Pred srečanjem voditeljev EU 17. in 18. julija  je predsednik odbora za proračun Johan Van Overveldt dejal: "Pozitivni koraki glede velikosti in uravnoteženosti instrumenta za okrevanje ne morejo kompenzirati nazadnjaških predlogov glede dolgoročnega proračuna in lastnih sredstev. Ključni programi Unije so še bolj okrnjeni, govorim o programih Horizont Evropa, Erasmus+, Digitalna Evropa in o migracijah." Dodal je, da dolgoročni cilji EU med izbruhom covida-19 niso izginili in da se jih ne sme žrtvovati.


"Nočemo kaznovati prihodnjih generacij"

Na razpravi, ki se je odvila 14. septembra je Valérie Hayer, ena od ključnih poslancev glede reforme lastnih sredstev, dejala: "Zagotoviti moramo, da ne bodo na koncu trpeli prihranki Evropejcev. Preveriti moramo ogljični odtis poceni uvoženih izdelkov. […] In, ali menite, da je prav, da se lahko multinacionalke poskužujejo optimizacije davkov? [...] To so igralci, ki bi morali plačati račun za okrevanje, ne pa evropski državljani."

José Manuel Fernandes, prav tako eden od ključnih poslancev glede reforme o lastnih sredstvih, je dejal: "Nočemo kaznovati prihodnjih generacij ali rezati evropskih programov ali politik. Zato se zavzemamo za nova lastna sredstva, ki jih mora biti dovolj za poplačilo izposojenega."


Naslednji koraki

Parlament bo imel zadnjo besedo glede sprejetja proračuna za obdobje 2021-2027. Trenutni večletni proračun se izteče 31. decembra 2020.